Studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana

Specjalności (do wyboru):

nauczycielska, tłumaczeniowa, nauczycielsko-tłumaczeniowa

 

Są to studia niestacjonarne drugiego stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra lingwistyki stosowanej.

 

Studia przeznaczone dla absolwentów wszystkich typów studiów licencjackich, przy czym kandydaci na specjalizację nauczycielską oraz nauczycielsko-tłumaczeniową muszą posiadać licencjat uwzględniający przedmioty kształcenia nauczycielskiego.

 

Każdy student studiów magisterskich Instytutu Lingwistyki Stosowanej studiuje jeden spośród trzech oferowanych języków obcych; oferta ILS obejmuje następujące języki: angielski, francuski i niemiecki.

 

Czas trwania studiów:

  • Specjalność nauczycielska 2,5 roku (pięć semestrów)
  • Specjalność tłumaczeniowa 3 lata ( sześć semestrów)
  • Specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa 3 lata ( sześć semestrów)

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Absolwenci studiów magisterskich w ILS posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

  1. Absolwent specjalności tłumaczeniowej posiada umiejętność przekładu w ramach dwóch języków, tj. języka polskiego i studiowanego języka obcego.
  2. Absolwent specjalności nauczycielskiej uzyskuje uprawnienia do nauczania studiowanego języka obcego.
  3. Absolwent specjalności nauczycielsko-tłumaczeniowej posiada umiejętność przekładu w ramach dwóch języków, tj. języka polskiego i studiowanego języka obcego oraz uzyskuje uprawnienia do nauczania studiowanego języka obcego.
  4. Absolwent studiów magisterskich w ILS posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających bardzo dobrej znajomości języka obcego, w zależności od ukończonej specjalności, m. in., w charakterze tłumacza, nauczyciela, konsultanta, redaktora,  a także w zawodach pokrewnych, w których wymagana jest wiedza o komunikacji i praktyczna znajomość języków obcych.
  5. Absolwenci studiów magisterskich w ILS znajdują zatrudnienie w:
    organizacjach międzynarodowych, biznesie, reklamie, mediach, wszelkiego typu szkołach, redakcjach i wydawnictwach, biurach tłumaczeń, instytucjach mających kontakty międzynarodowe, firmach zagranicznych bądź firmach polskich współpracujących z zagranicą etc. Wielu absolwentów ILS pracuje w najważniejszych instytucjach Unii Europejskiej.

Instytut Lingwistyki Stosowanej kształci wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie przekładu, językoznawstwa, nauczania języków obcych i mediacji międzykulturowej.

Rekrutacja na studia niestacjonarne

Rekrutacja odbywa się przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów UW.

Wszystkie informacje o procesie rekrutacji oraz harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 znajdą Państwo na stronie IRK.

Kierownik studiów niestacjonarnych

Kierownikiem studiów niestacjonarnych (ZSM - zaoczne studium magisterskie)
jest
dr Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska

Dyżury:

Kontakt

 


 


 


 


 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies