Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

I rok MGR 2018/2019 – podział grup

fot. Mirosław Każmierczak 131 ©Uniwersytet Warszawski
UWAGA studenci I roku studiów magisterskich w roku 2018/2019. Opublikowany został podział grup według języków B i C – prosimy o sprawdzenie wiadomości e-mail. Każdemu z Państwa została przesłana na adres e-mail (podany w USOS) wiadomość z linkiem i hasłem dostępu do pliku z podziałem grup. Każdy student ILS jest przypisany do 2 grup, zgodnie z wybranymi językami B i C. Oznaczenie każdej grupy składa się z 3 znaków, np:
  • 4 – cyfra roku studiów
  • a – język
  • 1 – cyfra oznaczająca numer grupy
I tak student, który wybrał przykładowo kombinację języków angielski+francuski, może znaleźć się w grupach: 4a1 oraz 4f2. Plan zajęć znajdą Państwo na stronie internetowej ILSKażdy student sprawdza dwie tabele planu: dla swojej grupy B i C. Według przykładu powyżej, student powinien sprawdzić plan dla swojej grupy B: 4a1, oraz dla grupy C: 4f2. Pełen plan Państwa zajęć powstaje po nałożeniu na siebie trzech tabel:
  • tabeli dla swojej grupy B, według informacji na stronie ILS;
  • tabeli dla swojej grupy C, według informacji na stronie ILS;
  • tabeli ułożonej samodzielnie po zarejestrowaniu się na fakultety, WF, przedmioty ogólnouniwersyteckie itp.
  Informacja o obowiązkowych rejestracjach zostały przekazane w osobnych ogłoszeniach przez Moodle ILS. Dostęp do Moodle ILS mają Państwo za pomocą tych samych danych logowania co do USOSweb.   Skład grup może ulegać zmianom! Prosimy o śledzenie ogłoszeń na stronie www ILS, ponieważ zmiany składu grup będą dla Państwa oznaczały zmiany w planie zajęć.
Skip to content