Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Ważna zmiana w USOS – nowe numery kont bankowych

accounting budget calculate 3305
Od dnia 19 września 2018 r. zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych studentów, na które regulują zobowiązanie wobec UW. Dotychczasowe numery nie będą już aktywne.   Nowe numery będą widoczne dla studentów w systemie USOSweb od dnia 19 września po godzinie 18.00.   W dniach 18 – 19 września 2018 r. prosimy nie dokonywać opłat wobec UW na dotychczasowe indywidualne rachunki bankowe.   Z dniem 19 września przelewy dokonywane na dotychczasowe (stare) numery rachunków bankowych będą zwracane do nadawcy.   Prosimy dokonać odpowiednich zmian w przypadku zlecenia opłat ze swoich systemów bankowych.
Skip to content