Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

„Lingua Legis” na liście ICI Journals Master List 2017

Statue of Themis edited
Z radością informujemy, że wydawane przez Instytut Lingwistyki Stosowanej czasopismo „Lingua Legis” pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 80,65 pkt. Oznacza on wzrost w stosunku do zeszłorocznej oceny (ICV 2016 = 62,71). ICI Journals Master List jest indeksacyjną bazą czasopism naukowych, które pozytywnie przejdą proces corocznej, wieloparametrycznej oceny (ponad 100 kryteriów) i otrzymają wskaźnik ICV (Index Copernicus Value). ICV ma na celu odzwierciedlenie poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego odziaływania w międzynarodowym środowisku naukowym. Paszport naszego czasopisma w bazie ICI Journals Master List: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=4516&lang=pl
Skip to content