Współczesne dyskursy służby zdrowia. Humanistyczne aspekty komunikacji w opiece medycznej – 1.02.2019

fot. Mirosław Kaźmierczak (112) Copy © Uniwersytet Warszawski

Do 10 stycznia 2019 r. zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń do udziału w corocznym Kolokwium Zakładu Badań nad Dyskursem ILS UW, które odbędzie się dnia 1 lutego 2019 r.

Kolokwium ZBD ILS jest corocznym spotkaniem o charakterze interdyscyplinarnym, które odbywa się w postaci kameralnego panelu przy „wspólnym stole”. Zapraszamy Państwa do zabrania głosu na proponowany temat w formie (bardziej swobodnych) wypowiedzi (ok. 15-25 minut), po których przewidziana jest ogólna dyskusja wokół poruszanej problematyki. „Otwarta” konwencja Kolokwium ma na celu stworzenie dogodnej atmosfery dla ciekawej, dynamicznej i bezpośredniej wymiany doświadczeń i spostrzeżeń naukowych na wybrany temat.

Więcej informacji znajdą Państwo w zaproszeniu – plik pdf.