Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Zaproszenie na wykłady gościnne w semestrze letnim 2018/2019

fot. Mirosław Kaźmierczak (14)_©Uniwersytet Warszawski
Zakład Badań nad Przekładem Ustnym i Audiowizualnym Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW zaprasza na cykl wykładów w semestrze letnim 2018/2019:
  • 10 STYCZNIA: dr Elisabet TISELIUS, Institute for Interpreting and Translation Studies, Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University
  • 12 MARCA: prof. Carmen VALERO GARCES, Departamento do Filología Moderna, Universidad de Alcalá
  • 29 MARCA: prof. Franz PÖCHHACKER, Center for Translation Studies, Universität Wien
  • 12 KWIETNIA: prof. Dörte ANDRES, FTSK, Universität Mainz/Germersheim
Wykłady będą tłumaczone symultanicznie na język polski. Szczegółowe informacje dot. tematu, godziny i numeru sali podawane będą sukcesywnie.
Skip to content