Pan Dariusz Muller (ILS) laureatem konkursu CIUTI na najlepszą pracę magisterską 2018 roku

fot. Mirosław Każmierczak 51 ©Uniwersytet Warszawski
Muller-DariuszZ ogromną radością informujemy, że praca magisterska absolwenta Instytutu Lingwistyki Stosowanej pana Dariusza Müllera otrzymała prestiżową nagrodę za najlepszą pracę magisterską w 2018 roku przyznawaną corocznie przez CIUTI (Conférence internationale permanente d’instituts universitaires de traducteurs et interprètes), międzynarodowe stowarzyszenie najlepszych akademickich jednostek translatorycznych, której ILS jest członkiem. Praca powstała w ramach projektu badawczego Eurolekt (https://eurolekt.ils.uw.edu.pl/publications-and-materials/); została napisana pod kierunkiem dr hab. Łucji Biel i obroniona w lipcu zeszłego roku. Obecnie pan Müller jest doktorantem na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i pracuje nad rozprawą doktorską pod kierunkiem dr hab. Biel.