Zaproszenie na spotkanie inauguracyjne Fonologicznego Koła Naukowego ILS

Serdecznie zapraszamy na spotkanie inauguracyjne Fonologicznego Koła Naukowego ILS Spotkanie odbędzie się we wtorek 12 marca o godz. 14.00 w sali 00.111. Zapraszamy do udziału wszystkich studentów i studentki zainteresowane fonetyką i fonologią dowolnego języka. Wiedza fonologiczna nie jest wymagana. Z inicjatywy grupy dyskusyjnej Phonology Reading Group, spotkanie poprowadzą dr Marta Krajewska i dr Karolina Broś. Będziemy rozmawiać o ogólnych prawidłach fonologii, ustalimy harmonogram spotkań i zapoznamy się z zainteresowaniami uczestników.