Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

ILS UW z akredytacją EMT na lata 2019-2024!

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW ponownie uzyskał międzynarodową akredytację European Master’s in Translation (EMT). Do sieci EMT przyjmowane są najlepsze w Europie instytucje kształcące tłumaczy, które są wyłaniane we współpracy z Komisją Europejską. Akredytacja została przyznana na lata 2019-2024.

 

Instytut Lingwistyki Stosowanej kształci tłumaczy od niemal 50 lat. Jest jedyną instytucją w Polsce posiadającą trzy najważniejsze akredytacje translatoryczne: EMT, EMCI (European Master’s in Conference Interpreting) oraz CIUTI (Conference Internationale Permanente d’Instituts Universitaires de Traducteurs et Interpretes).

 

Więcej informacji na temat sieci EMT: https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-masters-translation-emt_en

 

certyfikat emt 2019

 

Skip to content