Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Zaproszenie do publikacji w “Lingua Legis”

banner_lingua_legis

Czasopismo Lingua Legis jest rocznikiem publikującym recenzowane artykuły naukowe z dziedziny przekładu prawnego i specjalistycznego, wydawanym w trybie otwartego dostępu oraz w formie drukowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego od 2015 r.

 

Czasopismo ma dwudziestopięcioletnią historię. W latach 1994-2014 ukazywało się nakładem Wydawnictwa Translegis (do 2005 roku Wydawnictwa TEPIS) pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Sądowych i Prawniczych TEPIS (obecnie Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS).

 

Czasopismo Lingua Legis łączy teorię z praktyką poprzez publikację wysokiej jakości artykułów naukowych poświęconych praktycznym aspektom tłumaczenia specjalistycznego takim jak terminologia, problemy tłumaczeniowe, poprawność językowa, praktyka tłumaczeniowa itp.

 

Lingua Legis jest czasopismem punktowanym i znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto nasze czasopismo znajduje się w międzynarodowej bazie indeksacyjnej czasopism naukowych ICI Journals Master List z liczbą punktów 80,65 (Index Copernicus Value) za 2017 rok.

 

Redakcja przyjmuje do druku niepublikowane wcześniej artykuły i recenzje napisane w języku polskim lub w językach obcych. Długość nadesłanych tekstów, opracowanych zgodnie ze wskazówkami dla autorów dostępnymi na stronie internetowej czasopisma, powinna wynosić od 20 000 do 40 000 znaków (ze spacjami).

 

Termin nadsyłania artykułów:

Nr 27 (2019): 30 września 2019 r.

 

DANE KONTAKTOWE:

Strona internetowa
lingualegis.ils.uw.edu.pl                                            

Adres e-mail
lingualegis@uw.edu.pl                                       

Adres
“Lingua Legis”
Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

Skip to content