Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Godziny dziekańskie 31 października

fot. Mirosław Każmierczak 131 ©Uniwersytet Warszawski

W czwartek 31 października od godziny 12.00 obowiązują godziny dziekańskie. Zajęcia odwołane w tym czasie muszą zostać odrobione w innym terminie.

Skip to content