Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Nowy numer specjalny “The Journal of Specialised Translation pt. Experimental Research in Audiovisual Translation (JoSTrans)”

logo_jostrans

W styczniu 2020 roku ukazał się numer specjalny czasopisma międzynarodowego  The Journal of Specialised Translation pt. Experimental Research in Audiovisual Translation (JoSTrans), poświęcony metodom eksperymentalnym w badaniach nad tłumaczeniem audiowizualnym.  Współredaktorem numeru jest dr hab. Agnieszka Szarkowska, a redaktorem naczelnym czasopisma dr hab. Łucja Biel, obie z ILS. Zapraszamy do lektury:

 
Skip to content