Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

„LINGUA LEGIS” CZASOPISMO NAUKOWE POŚWIĘCONE TŁUMACZENIU SPECJALISTYCZNEMU

banner_lingua_legis

ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI

Czasopismo Lingua Legis jest rocznikiem publikującym recenzowane artykuły naukowe z dziedziny przekładu prawnego i specjalistycznego, wydawanym w trybie otwartego dostępu oraz w formie drukowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego od 2015 r.

 

Czasopismo ma dwudziestopięcioletnią historię. W latach 1994-2014 ukazywało się nakładem Wydawnictwa Translegis (do 2005 roku Wydawnictwa TEPIS) pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Sądowych i Prawniczych TEPIS (obecnie Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS).

 

Czasopismo Lingua Legis łączy teorię z praktyką poprzez publikację wysokiej jakości artykułów naukowych poświęconych praktycznym aspektom tłumaczenia specjalistycznego takim jak terminologia, problemy tłumaczeniowe, poprawność językowa, praktyka tłumaczeniowa itp.

 

Lingua Legis jest czasopismem znajdującym się w międzynarodowej bazie indeksacyjnej czasopism naukowych ICI Journals Master List z liczbą punktów 73,63 (Index Copernicus Value) za 2018 rok.

 

Redakcja przyjmuje do druku niepublikowane wcześniej artykuły, recenzje i sprawozdania napisane w języku polskim lub w językach obcych. Długość nadesłanych tekstów, opracowanych zgodnie ze wskazówkami dla autorów dostępnymi na stronie internetowej czasopisma, powinna wynosić od 20 000 do 40 000 znaków (ze spacjami).

 

Termin nadsyłania artykułów

Nr 28 (2020) 30 września 2020 r.

 

DANE KONTAKTOWE

Strona internetowa                                                 

lingualegis.ils.uw.edu.pl                                                                                                                      

Adres e-mail                                                          

lingualegis@uw.edu.pl       

„Lingua Legis”

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytet Warszawski

Dobra 55

00-312 Warszawa

 

 

 

Skip to content