Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

„Lingua legis” czasopismo naukowe poświęcone tłumaczeniu specjalistycznemu – Zaproszenie do publikacji

         

 

„LINGUA LEGIS” CZASOPISMO NAUKOWE POŚWIĘCONE TŁUMACZENIU SPECJALISTYCZNEMU – ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI

 

Czasopismo Lingua Legis jest rocznikiem publikującym recenzowane artykuły naukowe z dziedziny przekładu prawnego i specjalistycznego, wydawanym w trybie otwartego dostępu oraz w formie drukowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego od 2015 r. (w latach 1994-2014 ukazywało się pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Sądowych i Prawniczych TEPIS, obecnie Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS).

 

Lingua Legis znajduje się w międzynarodowej bazie indeksacyjnej czasopism naukowych ICI Journals Master List z liczbą punktów 85,33 (Index Copernicus Value) za 2019 rok, a w 2020 roku zostało włączone do indeksu czasopism ERIH PLUS.

 

Czasopismo Lingua Legis łączy teorię z praktyką poprzez publikację wysokiej jakości artykułów naukowych poświęconych praktycznym aspektom tłumaczenia specjalistycznego takim jak terminologia, problemy tłumaczeniowe, poprawność językowa, praktyka tłumaczeniowa itp.

 

Redakcja przyjmuje do druku niepublikowane wcześniej artykuły, recenzje i sprawozdania napisane w języku polskim lub w językach obcych. Długość nadesłanych tekstów, opracowanych zgodnie ze wskazówkami dla autorów dostępnymi na stronie internetowej czasopisma, powinna wynosić od 20 000 do 40 000 znaków (ze spacjami).

 

Termin nadsyłania artykułów

Nr 30 (2022) 31 grudnia 2021 r.

 

DANE KONTAKTOWE

Strona internetowa                                           
lingualegis.ils.uw.edu.pl                                         

Adres e-mail                                                             
lingualegis@uw.edu.pl                                            

Adres
„Lingua Legis”
Instytut Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet Warszawski
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

Skip to content