Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Instytut Lingwistyki Stosowanej to najstarsza i jedna z najlepszych w Polsce jednostek naukowo-dydaktycznych zajmująca się badaniami w dziedzinie szeroko pojętego językoznawstwa stosowanego, w tym badaniami nad przekładem oraz przyswajaniem i nauczaniem języków obcych. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się także badania językoznawcze i literaturoznawcze. O wysokiej randze Instytutu świadczy udział pracowników w życiu naukowym w Polsce i za granicą, a także publikacje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Należymy do takich prestiżowych światowych konsorcjów zrzeszających najlepsze jednostki akademickie zajmujące się przekładem jak: EMCI, EMT i CIUTI.
Na studiach I i II stopnia kształcimy tłumaczy, mediatorów międzykulturowych oraz nauczycieli języków obcych, a nasi absolwenci są od lat cenionymi pracownikami instytucji unijnych oraz innych jednostek europejskich i krajowych, a także nauczycielami języków obcych w kraju i za granicą.
logo emt logo emci logo ciuti

Co nowego?

Nowo powstałe Koło Tłumaczeń Ustnych “Décalage” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w charakterze tłumacza/tłumaczki – praktykanta/praktykantki w Konferencji Tłumaczy KTLC

Szanowni Państwo, Tłumacze i Tłumaczki, nowo powstałe Koło Tłumaczeń Ustnych “Décalage” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w charakterze tłumacza/tłumaczki – praktykanta/praktykantki w Konferencji Tłumaczy KTLC: https://translation-conference.com/. Tłumaczenie ma charakter “treningu”…

JoSTrans z wyższym wskaźnikiem wpływu!

Międzynarodowe czasopismo translatoryczne The Journal of Specialised Translation — JoSTrans, którego redaktorką naczelną jest dr hab. Łucja Biel, prof. ucz. z Instytutu Lingwistyki Stosowanej, jest indeksowane w pierwszym kwartylu (Q1)…

Stypendium dr Józefina Inesa Piątkowska

dr Józefina Inesa Piątkowska otrzymała stypendium w konkursie Staromiejskiego Domu Kultury dla poetów i tłumaczek za projekt tłumaczenia wierszy Arsenija Tarkowskiego. Serdecznie gratulujemy!
Skip to content