Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Instytut Lingwistyki Stosowanej to najstarsza i jedna z najlepszych w Polsce jednostek naukowo-dydaktycznych zajmująca się badaniami w dziedzinie szeroko pojętego językoznawstwa stosowanego, w tym badaniami nad przekładem oraz przyswajaniem i nauczaniem języków obcych. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się także badania językoznawcze i literaturoznawcze. O wysokiej randze Instytutu świadczy udział pracowników w życiu naukowym w Polsce i za granicą, a także publikacje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Należymy do takich prestiżowych światowych konsorcjów zrzeszających najlepsze jednostki akademickie zajmujące się przekładem jak: EMCI, EMT i CIUTI.
Na studiach I i II stopnia kształcimy tłumaczy, mediatorów międzykulturowych oraz nauczycieli języków obcych, a nasi absolwenci są od lat cenionymi pracownikami instytucji unijnych oraz innych jednostek europejskich i krajowych, a także nauczycielami języków obcych w kraju i za granicą.
logo emt logo emci logo ciuti

Co nowego?

Seminarium doktoranckie o otwartej nauce

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności doktorantów, na seminarium o otwartej nauce, które poprowadzi dr David Orrego-Carmona w Instytucie Lingwistyki Stosowanej 5 lipca 2022 przy ul. Dobrej 55 (sala 01.079 na poziomie -1) w…

Translating Europe Workshop June 7, 2022

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie / Biuro Terenowe Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT) oraz Women in Localization Poland Chapter zapraszają na kolejne wydarzenie z cyklu…
Skip to content