Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Instytut Lingwistyki Stosowanej to najstarsza i jedna z najlepszych w Polsce jednostek naukowo-dydaktycznych zajmująca się badaniami w dziedzinie szeroko pojętego językoznawstwa stosowanego, w tym badaniami nad przekładem oraz przyswajaniem i nauczaniem języków obcych. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się także badania językoznawcze i literaturoznawcze. O wysokiej randze Instytutu świadczy udział pracowników w życiu naukowym w Polsce i za granicą, a także publikacje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Należymy do takich prestiżowych światowych konsorcjów zrzeszających najlepsze jednostki akademickie zajmujące się przekładem jak: EMCI, EMT i CIUTI.
Na studiach I i II stopnia kształcimy tłumaczy, mediatorów międzykulturowych oraz nauczycieli języków obcych, a nasi absolwenci są od lat cenionymi pracownikami instytucji unijnych oraz innych jednostek europejskich i krajowych, a także nauczycielami języków obcych w kraju i za granicą.
logo emt logo emci logo ciuti

Co nowego?

Projekt Philotrans w ramach sojuszu 4EU+

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach sojuszu 4EU+ (program Philotrans) rozpoczynamy współpracę dydaktyczną z Uniwersytetem w Heidelbergu. W semestrze zimowym studenci ILSu mogą uczestniczyć zdalnie w czterech kursach oferowanych w…

Diamentowy grant dla studentki ILS Pani Gabrieli Flis

Diamentowy grant dla Pani Gabrieli Flis Studentka ILS  p. Gabriela Flis otrzymała Diamentowy Grant na realizację projektu pt. “Polski dubbing w oczach widzów – okulograficzne badania nad jakością, percepcją filmów i…

Zdalne prowadzenie zajęć

Zgodnie z Zarządzeniem nr 206 Rektora UW, decyzją władz dziekańskich i dyrekcji ILS wszystkie zajęcia w semestrze zimowym będą się odbywały w trybie zdalnym. Dla studentów 1. roku studiów licencjackich…

Rekrutacja Program MOST

Rozpoczęła się kolejna rekrutacja na Program MOST. Osoby zainteresowane podjęciem studiów w innej Uczelni w semestrze zimowym lub w całym roku akademickim 2020/2021, zobowiązane są zarejestrować się pomiędzy 2 a…
Skip to content