Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Instytut Lingwistyki Stosowanej to najstarsza i jedna z najlepszych w Polsce jednostek naukowo-dydaktycznych zajmująca się badaniami w dziedzinie szeroko pojętego językoznawstwa stosowanego, w tym badaniami nad przekładem oraz przyswajaniem i nauczaniem języków obcych. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się także badania językoznawcze i literaturoznawcze. O wysokiej randze Instytutu świadczy udział pracowników w życiu naukowym w Polsce i za granicą, a także publikacje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Należymy do takich prestiżowych światowych konsorcjów zrzeszających najlepsze jednostki akademickie zajmujące się przekładem jak: EMCI, EMT i CIUTI.
Na studiach I i II stopnia kształcimy tłumaczy, mediatorów międzykulturowych oraz nauczycieli języków obcych, a nasi absolwenci są od lat cenionymi pracownikami instytucji unijnych oraz innych jednostek europejskich i krajowych, a także nauczycielami języków obcych w kraju i za granicą.
logo emt logo emci logo ciuti

Co nowego?

Studenckie Koło Naukowe „Przyswajanie języka obcego”

  Studenckie Koło Naukowe „Przyswajanie języka obcego” w Instytucie Lingwistyki Stosowanej wznawia swoją działalność Zapraszam wszystkich zainteresowanych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się we wtorek 19 stycznia 2021 roku o…

Warsztaty: Pierwsze kroki w lokalizacji

Zapraszamy na warsztaty z lokalizacji prowadzone przez Agnieszkę Chęcińską z organizacji Women in Localization Poland Chapter. W programie warsztatów m.in.: wprowadzenie do lokalizacji, informacje o branży lokalizacyjnej i procesie lokalizacji,…
Skip to content