Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Instytut Lingwistyki Stosowanej to najstarsza i jedna z najlepszych w Polsce jednostek naukowo-dydaktycznych zajmująca się badaniami w dziedzinie szeroko pojętego językoznawstwa stosowanego, w tym badaniami nad przekładem oraz przyswajaniem i nauczaniem języków obcych. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się także badania językoznawcze i literaturoznawcze. O wysokiej randze Instytutu świadczy udział pracowników w życiu naukowym w Polsce i za granicą, a także publikacje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Należymy do takich prestiżowych światowych konsorcjów zrzeszających najlepsze jednostki akademickie zajmujące się przekładem jak: EMCI, EMT i CIUTI.
Na studiach I i II stopnia kształcimy tłumaczy, mediatorów międzykulturowych oraz nauczycieli języków obcych, a nasi absolwenci są od lat cenionymi pracownikami instytucji unijnych oraz innych jednostek europejskich i krajowych, a także nauczycielami języków obcych w kraju i za granicą.
logo emt logo emci logo ciuti

Co nowego?

Wokół “Głuszy”

Koło Lingwistyczno-Translatoryczne Polskiego Języka Migowego (LiTr PJM) zaprasza na spotkanie na temat książki “Głusza”.  W spotkaniu udział wezmą: autorka książki, dziennikarka Anna Goc, oraz jeden z bohaterów książki, głuchy aktywista…

Komunikat w sprawie PBN

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o zapoznanie się z komunikatem Dziekan WLS na temat PBN: Obowiązkiem każdego pracownika jest wprowadzanie do PBN na bieżąco danych związanych z własną działalnością publikacyjną.  Przekazywanie…
Skip to content