Head:

Members:

  • dr hab. Michał B. Paradowski
  • dr Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska
  • dr Agnieszka Leńko-Szymańska
  • dr Katarzyna Malesa
  • dr Alisa Mitchel Masiejczyk
  • dr Małgorzata Szupica-Pyrzanowska

Fields of academic research:

foreign language teaching, intercultural and bilingual education, testing and evaluation, computer aided foreign language teaching.