Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw

Degrees:

 • graduate of the department of the Polish Language, University of Warsaw;
 • Ph.D (Doctor of Philosophy; Slavic Languages) at University of Uppsala 2001; Philological Doctoral Studies, University of Uppsala, Sweden, Ph.D. dissertation “Linguistic images of Emotions in Translation from Polish into Swedish” supervisers Professor Sven Gustavsson and Professor Birgitta Englund-Dimitrowva, published Uppsala 2001;
 • Habilitacja postdoctoral degree in Linguistics, University of Warsaw, 2013.

Postgraduate studies

 • Uppsala universitet, Nordiska språk – „Svenska för utlandska talande” (1993-1994).

Research interests:

 • contemporary Polish
 • Polish media translation
 • Discourse in media
 • Polish literary translation
 • linguistic images of emotions from contrastive perspective
 • Polish-Swedish and Swedish-Polish translations
 • corpus linguistics

Teaching experience:

 • standard Polish usage
 • stylistics
 • descriptive grammar of Polish
 • media translation
 • specialised MA discourse Seminar
 • PhD seminar

Ph.D. students:  

 • Mgr Anna Sworowska (Linguistic representation of emotions in contemporary Swedish literary texts and their  Polish translations)

Professional experience:

 • 1995-2000 University in Stockholm and Uppsala; participation in the international research project ”Översättning och tolkning som språk och kulturmöte”; teacher of Polish language
 • 2000-2002 University of Warsaw; Instytut Dziennikarstwa, lecturer
 • 2002 – University of Warsaw, Institute of Applied Linguistics, Assistant Professor
 • 2013 – University of Warsaw, Institute of Applied Linguistics, Associate Professor

Organising experience:

 • Cooperation in the international conferences in research project Translation and Interpreting – a meeting between Languages and Cultures 1995 – 2002;
 • Deputy Director for Student Affairs 2005-2008;
 • Membership of Personnel Selection Office (EPSO UE), w latach 2006-2008;
 • Head of the Scandinavian Research Centre

Professional organisations – membership:

 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze (Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique)
 • Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej
 • Polskie Towarzystwo Milośników języka Polskiego

Papers read at international conferences from 2000:

 • „Översättning av polska konstruktioner med dativ till svenska” (Translation of Polish constructions with Dative into Swedish)  – ASLA, Sztokholm 2000;
 • „Emotions Expressed by the Polish Expressive Derivatives and their Swedish Translations” –  „Translation and Interpreting – a Meeting between Languages and Cultures” Uppsala 2001.
 • „Gniew po polsku i po szwedzku” –  Anatomia gniewu – emocje negatywne w językach i kulturach świata” („Anger” in Polish and in Swedish – negative emotions in languages and cultures), 18 listopada 2002 r.,  Uniwersytet Warszawski;
 • „Szczęście po szwedzku – leksem „lycka” w języku szwedzkim – „Anatomia szczęścia – emocje pozytywne i negatywne w językach i kulturach świata” („Happieness” in Swedish – lexem „lycka” in Swedish language”, 29 listopada 2003 r., Uniwersytet Warszawski;
 • „Równoważnik imiesłowowy na -ąc – norma a praktyka przekładowa” (Participle with „-ąc” – norm and practise);  „Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności”, 31 maja–1 czerwca 2004 r., Wszechnica Mazurska;
 • „Przekład jako narzędzie perswazji w dawnych polskich gazetach ulotnych” (Translation as manipulation tool in old Polish newspapers), „Mechanizmy perswazji i manipulacji” 20-21 listopada 2006 r.,  Uniwersytet Łódzki;
 • „Tłumacz medialny – tajny kreator rzeczywistości” (Massmedia translator as secret creator of real world), „Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie” z cyklu Imago mundi, 25-27 listopada 2005 r., Uniwersytet Warszawski;
 • „Przekład ulotny – zwiastun międzykulturowej komunikacji masowej” (Translations in old Polskih nespapers – manifestation of intercultural masscommunication) . „Język Trzeciego Tysiąclecia V”  13-16 marca 2008 r., Uniwersytet Jagielloński;
 • „Poprawnie czy nie, czyli o potrzebie łączenia praktyki z teorią przekładu” (Correct or not correct? About the need for connections between practise and theory),  II konferencjia translatoryczna z cyklu „Imago Mundi” pt. „50 lat polskiej translatoryki”, 23-25 listopada 2007 r.,  Uniwersytet Warszawski.
 • Spotkania naukowe ILS „Przekład ulotny jako narzędzie perswazji” (Translation as persuation tool in old Polish newspapers), 27 lutego 2007 r.,  Uniwersytet Warszawski;
 • „Wpływ gramatyki na literaturę w kontekście przekładu” (The infuence of grammer in the context of translation), „Translatio i literatura” międzynarodowa konferencja ILS UW przy wsparciu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego, 15-17 października 2009 r.;
 • „Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych – informacja o przekładach” (Digital Old Polish Newspapers – information about translation), konferencja naukowa prezentująca zakończony grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2010 r., Uniwersytet Warszawski
 • „Nils Ferlin – ikona szwedzkiej poezji w polskim przekładzie” (Nils Ferlin – Swedish icon poetry in Polish translation), „Translatio i kultura” 2013 r., Uniwersytet Warszawski.
 • „Miejsce językoznawstwa polonistycznego na filologiach obcych” (The place of Polish linguistics at foreign language philologies in Poland) „Metodologie językoznawcze w nauczaniu uniwersyteckim” ; wygłoszony referat pt.. LXXI Zjazd PTJ Gniezno 2013 r., 23-24 września
 • „Lingwistyka stosowana a polonistyka stosowana”( Applied Linguistics versus Applied Polish philology). Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; konferencja pt. „Lingwistyka stosowana. Teoria i praktyka dydaktyki” 2014 r., 11 – 12. Kwietnia, Wrocław.
 • E. Gruszczyńska, A. Leńko-Szymańska, R. von Waldenfels „Polsko-szwedzki i szwedzko-polski korpus równoległy” (The Polish-Swedish and Swedish-Polish Parallel Corpus for exploring language contacts through translation), sympozjum pt. Polskojęzyczne korpusy równoległe, Warszawa, marzec 2016 r.
 • „Teoria tłumaczenia czy teorie tłumaczeń?” (Theory of translation or theoris of translations?) –  moderator dyskusji panelowej na konferencji „Imago mundi”, Instytut Lingwistyki Stosowanej, 30 marca, Warszawa.
 • „Korpusy – zastosowania badawcze i praktyczne”(Corpora – research and practical applications) – prezentacja panelowa, 7 kwietnia 2016 r.
 • „Nya dikter av Nils Ferlin i polsk översättning” (New poems of Nils Ferlin in Polish translation), konferencja z okazji 90. rocznicy Svensk-polska samfundet. 16 kwietnia 2016 r.

Other

Translator of Swedish Literature:

 • Sven Delblanc „Gunnar Emmanuel” , Wydaw. Glob, Szczecin 1989;
 • August Strindberg „Bajki”, Wyd. Alfa-Wero, Warszawa 1995;
 • Hjalmar Söderberg „Doktor Glas” , Wyd. Jacek Santorski & Ca, Warszawa 2003.
Skip to content