Our grants and research projects

International projects:

 • prof. dr hab. Małgorzata Tryuk – European Masters in Conference Interpreting, grant awarded by the European Commission (2008-2009) and by the European Parliament (2010-2011, 2012-2013, 2014-2015)
 • dr hab. Łucja Biel, dr Anna Jopek-Bosiacka – Understanding Justice, DG for Justice, European Commission (action grant JUST/2013/JCIV/AG/4000004684)
 • dr hab. Łucja Biel – Eurolect Observatory (Osservatorio sull’euroletto. Analisi interlinguistica e intralinguistica delle varietà giuridiche in contesto UE), Università degli Studi Internazionali di Roma, Italy
 • dr hab. Łucja Biel, dr Anna Jopek-Bosiacka, dr Agnieszka Biernacka – Training Action for Legal Practitioners: Linguistic Skills and Translation in EU Competition Law, DG for Competition, European Commission (action grant), 2016-2018
 • dr Elżbieta Gajek, dr Agnieszka Szarkowska – LLP ClipFlair Foreign Language Learning through Interactive Revoicing and Captioning of Clips, 519085-LLP-1-2011-1-ES-KA2-KA2MP, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
 • dr Łukasz Kumięga – Dispositive Turn? Forschende Verortungen des Dispositiv-Begriffs, Institute of Pedagogy of the University of Bielefeld, Foundation for Polish-German Cooperation
 • dr Agnieszka Szarkowska – Empirical evaluation of audiovisual translation: A new integrated approach, University of Trieste Research Fund
 • dr Agnieszka Szarkowska – Hybrid Broadcast Broadband for All, ICT Policy Support Programme, European Commission
 • dr Agnieszka Szarkowska – Digital Television for All, ICT Policy Support Programme, European Commission

National projects led by our researchers:

 • prof. dr hab. Zygmunt Saloni (principal investigator) Słownik gramatyczny języka polskiego on-line, National Science Centre
 • dr hab. Łucja Biel (principal investigator) Eurolekt – unijna odmiana języka polskiego i jej wpływ na polszczyznę urzędową, Sonata BIS programme, National Science Centre, project No. 2014/14/E/HS2/00782
 • dr hab. Piotr Twardzisz (principal investigator), Semantyka terminu ‘Europa Wschodnia’ i terminów pokrewnych w międzynarodowym dyskursie medialnym, National Science Centre grant No. 2013/11/B/HS2/02852, OPUS 6 programme, 2014-2016
 • dr Agnieszka Szarkowska (principal investigator) Respeaking – proces, kompetencje, jakość, Opus programme, National Science Centre
 • dr Agnieszka Szarkowska (principal investigator) Audiodeskrypcja do filmów zagranicznych, Iuventus Plus programme, Ministry of Science and Higher Education
 • dr Agnieszka Szarkowska (principal investigator) Napisy dla niesłyszących w telewizji cyfrowej, Iuventus Plus programme, Ministry of Science and Higher Education
 • dr Agnieszka Szarkowska (principal investigator) Audiodeskrypcja z syntezą mowy, Ministry of Science and Higher Education, project No. N N104 148038
 • mgr Wojciech Figiel (principal investigator and supervisor: prof. dr hab. M. Tryuk) Warunki pracy tłumaczy z dysfunkcją wzroku, Preludium programme, National Science Centre

Other national projects:

 • prof. dr hab. Anna Duszak (investigator) Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidiscyplinarne 0114/NPRH2/H11 /81/2012, National Programme for the Development of Humanities, principal investigator: prof. M. Czyżewski, University of Lodz, Consortium Discourse Analysis
 • dr hab. Łucja Biel (investigator) Język wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej – (de)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego podczas tworzenia i transpozycji prawa Unii Europejskiej, National Science Centre, principal investigator: dr A. Doczekalska, Kozminski University
 • dr Marta Kaźmierczak (investigator), Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności (projekt Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, principal investigator: Włodzimierz Bolecki; grant awarded by the National Centre for Research and Development) 2011-2012
 • dr Janina Mołczanow (investigator), Iterative and Bidirectional Stress Systems: Polish and Ukrainian, National Science Centre, principal investigator: dr hab. Beata Łukaszewicz, University of Warsaw
 • dr Janina Mołczanow (investigator), The role of phonological features in phonotactics: A study in structure and learnability of consonant clusters in Slavic and Germanic languages, principal investigator: dr Paula Orzechowska, Adam Mickiewicz University in Poznan.
 • dr Agnieszka Szarkowska (investigator) Sztuka współczesna dla wszystkichInnowacje Społeczne (Social Innovation) programme, National Centre for Research and Development