08/06/18

dr hab. Elżbieta Gajek

Stanowisko adiunkt; kierownik Zakładu Glottodydaktyki
Zakład Glottodydaktyki
Pokój 00.095
Telefon +48 22 5526080
E-mail e.gajek(at)uw.edu.pl
Dyżur 12.06.2018 od 12.00 do 13.00; 19.06.2018 od 12.00 do 13.00; 26.06.2018 od 9.00 do 9.45; 03.07.2018 od 14.00 do 15.00; 10.07.2018 od 13.00 do 14.00; 13.07.2018 od 13.00 do 14.00; 17.07.2018 od 13.00 do 14.00; 23.07-26.08 urlop; 04.09.2018 od 12.00 do 13.00; 10.09-14.09 urlop; 18.09.2018 od 13.00 do 14.00; 25.09.2018 od 10.00 do 11.00

Stopnie naukowe:

 • magister inżynier elektroniki, Politechnika Warszawska, 1981r  
 • doktor nauk humanistycznych, językoznawstwo, Uniwersytet  Warszawski, 2002r

Zainteresowania naukowe:

 • Metodyka nauczania języków nierodzimych
  • przyswajanie języka drugiego  
  • komputerowe wspomaganie nauczania języków obcych
  • nauczanie języków na odległość.
  • lingwistyka korpusowa.
  • media w edukacji językowej
  • mlearning

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Glottodydaktyka ogólna
 • Glottodydaktyka szczegółowa - ćwiczenia
 • Glottodydaktyka szczegółowa – seminarium
 • Zajęcia specjalistyczne z lingwistyki – lingwistyka korpusowa
 • Metodyka komputerowego wspomagania nauczania języków obcych
 • Ewaluacja w glottodydaktyce
 • Intermedialne nauczanie języków obcych
 • Nauczanie wczesnoszkolne języków obcych
 • Warsztaty językowe

Doświadczenie zawodowe:

 • Wykładowca, UW, Kolegium Nauczycielskie Języka Angielskiego, Warszawa rok akademicki 2002/2003
 • Adiunkt, UW, Instytut Lingwistyki Stosowanej, 2002-2014
 • Starszy wykładowca, UW, Instytut Lingwistyki Stosowanej od 2014

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

 • Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL PL
 • Komitet Honorowy Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce http://umiejetnoscicyfrowe.pl/.

Staże naukowe i dydaktyczne:

 • Heriot Watt University, Scotland,  1998-1999
 • Comenius Socrates Arion – Wizyta studyjna Sewilla, Hiszpania
 • Linguapolis Summer School, University of Antwerpen, 2013
 • ComeniusSocrates Wizyta Studyjna, Haga, Leeuwarden, Holandia, 2014

Granty i projekty UW:

 • Grant z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW, Wspomagana komputerowo metodyka nauczania języka angielskiego, 2005-2006
 • Grant z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW, Korpusy tekstowe w nauczaniu języków obcych przez całe życie 2013-2015
 • ClipFlair Nauka języków obcych przez interaktywne opracowywanie napisów i ścieżki dźwiękowej filmów, 2011-2014

Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych:

2011:

 • The 3rd International Conference on English, Discourse and Intercultural Communication, Macau, China, 2011

2012:

 • Międzynarodowa Konferencja Programu eTwinning dla dyrektorów szkół. Kraków. Management in an eTwinning school,
 • Konferencja Programu eTwinning. Warszawa. Praca zespołowa nauczycieli oraz integracja międzyprzedmiotowa w projektach eTwinning.
 • Konferencja Breaking Routines in Foreign Language Teaching. Uniwersytet w Tallinie. Tallin, Estonia. A video as a stimulus to language learning.
 • Konferencja grupy komputerowej Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL PL Computer SIG. Warszawa.
 • Konferencja Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Siedlce. my.i.oni@technologi.cyfrowa.edu.pl. 
 • Konferencja Uniwersytet Wirtualny. E-edukacja kształtuje współczesną edukację. Warszawa.
 • Konferencja TALC 2012: Teaching and Language Corpora Conference, Warszawa.
 • Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Nowe technologie i media społecznościowe w edukacji językowej. Warszawa.
 • Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL PL w Polsce. Wrocław. ClipFlair – Language Learning through Interactive Captioning and Revoicing of Clips.
 • Konferencja Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Warszawa. Komunikacja językowa – tylko online
 • Konferencja programu Clipflair, Tallin, Estonia.
 • Konferencja Lektorat 2.0 – E-learning w nauczaniu języków obcych na uczelniach wyższych. Kraków. Nauczanie języków online lub wspierane TIK – droga w jedną stronę.

2013:

 • Europejska konferencja programu eTwinning, Lizbona, Portugalia.
 • Konferencja grupy komputerowej Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL PL Computer SIG. Warszawa. Foreign Language Learning through Interactive Captioning and Revoicing of Clips, (referat wygłoszony wspólnie z Agnieszką Szarkowska).  
 • Konferencja Globe 2013. Warszawa. Audiowizualny tekst naukowy na lekcji językowej Instytut Lingwistyki Stosowanej, (referat wygłoszony wspólnie z Agnieszką Szarkowską).
 • Linguapolis Summer School, Szkoła letnia. University of Antwerpen. Antwerpia. Belgia.
 • Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL PL Łódź. ClipFlair – Language Learning through Interactive Captioning and Revoicing of Clips.
 • Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Europejski Tydzień Języków. Warszawa. Interkulturowe QQanie polsko-chińskie.
 • Kongres Europa Społeczna, Warszawa. Udział w panelu.

2014:

 • Konferencja Integrating Telecollaborative Networks into University Foreign Language Education, University of Leon. Leon, Hiszpania. Polish-Chinese telecollaboration project via QQ.
 • Wizyta Studyjna. Haga, Leeuwarden. Holandia.
 • Konferencja Studium Języków Obcych UMK w Toruniu Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Toruń. Aktywizowanie ucznia poprzez dodawanie napisów i głosu do materiałów audiowizualnych w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 
 • Międzynarodowa konferencja Przyswajanie języka Obcego/Drugiego ICFSLA Conference. Szczyrk. Using the Internet in foreign languages by teenage ergodists.
 • PL-CALL, Warszawa. Techniczno-pedagogiczno-przedmiotowe kompetencje nauczycieli języków obcych – teoria i praktyka.
 • Ogólnopolska konferencja programu eTwinning. Warszawa.
 • Konferencja projektu ClipFlair Barcelona.
 • Konferencja Uniwersytet Wirtualny. Warszawa. Technologie mobilne w uczeniu się i nauczaniu języków obcych.
 • Konferencja CALL Interrelations between Context and ICT-Based Teaching Practice in the Perception of Teachers of Languages. Antwerpia, Belgia.
 • Konferencja Innowacyjność w dydaktyce języków obcych Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Jagiellońskie Centrum Językowe, Centrum Zdalnego Nauczania. Kraków. Dodawanie napisów i głosu do materiałów audiowizualnych do nauczania polskiego jako obcego w projekcie ClipFlair.
 • Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Polskiego, Warszawa. my.i.oni@technologia.cyfrowa.edu.
 • Konferencja Dwujęzyczne nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych a nowe technologie. Warszawa. Technologie Mobilne w CLIL. 
 • Konferencja GlobE-Asian East-Asian Encounters in Discourse Analysis, Translation and Language Teaching. Warszawa. Polish-Chinese students online tandem work into an academic course.

2015:

 • Konferencja Kultura i metoda Humanistyka cyfrowa wobec humanistyki słowa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Instytut Kulturoznawstwa. Lublin. Komplementarność cyfrowego i tradycyjnego uczenia się i nauczania języków obcych. 
 • Konferencja Globe 2015, EAST – WEST EUROPEAN FORUM ON DISCOURSE Past, present and future of discourse studies. Warszawa.
 • Ogólnopolska konferencja programu eTwinning. Warszawa.
 • Konferencja Using Film and Media in the Language ClassroomFLAME Research Centre Film, Languages And Media in Education Manchester Metropolitan University. Manchester. Wielka Brytania. Integrating Language, Intercultural and Digital Skills in Teacher Training Programme through Home-Made Videos.
 • Konferencja Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych, Studium Języków Obcych Uniwersytet Ekonomiczny. Kraków. Projekty międzynarodowe online w akademickim kształceniu językowym.
 • Konferencja programu Scientix. Warszawa. Terminologia naukowa w praktyce edukacyjnej

2016:

 • Konferencja Inspiracje wczesnoszkolne, ThinkGlobal. Warszawa.
 • Konferencja programu MULTIKEY. Warszawa. Innovative  educational solutions  on the selected examples of hardware and software.
 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej. Warszawa. Technologie mobilne w nauczaniu języków obcych – w opinii nauczycieli języków obcych.
 • Konferencja International Association of Blended Learning, Kavala, Grecja. Do-it-yourself corpora for language learning in a blended context.
 • Konferencja programu eTwinning. Bruksela, Belgia.
 • Ogólnopolska konferencja programu eTwinning. Warszawa.
 • Konferencja PL-CALL-2016. Uniwersytet Pedagogiczny. Kraków. Two sides of a mobile device – two patterns of its use.
 • Festiwal Otwartej Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Warszawa.
 • Konferencja Przestrzenie Edukacji, Otwieramy szkołę, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Warszawa. 

Nagrody:

 • Nagroda rektora UW, 2006

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies