Studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana

Specjalności (do wyboru):

tłumaczeniowa, nauczycielsko-tłumaczeniowa

 

Są to dwuletnie studia niestacjonarne drugiego stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra lingwistyki stosowanej.

 

Studia przeznaczone dla absolwentów wszystkich typów studiów licencjackich, przy czym kandydaci na specjalizację nauczycielsko-tłumaczeniową muszą posiadać licencjat uwzględniający przedmioty kształcenia nauczycielskiego.

 

Każdy student studiów magisterskich Instytutu Lingwistyki Stosowanej studiuje jeden spośród trzech oferowanych języków obcych; oferta ILS obejmuje następujące języki: angielski, francuski i niemiecki.

 

Studia trwają 2 lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Absolwenci studiów magisterskich w ILS posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

  1. Absolwent specjalności tłumaczeniowej posiada umiejętność przekładu w ramach dwóch języków, tj. języka polskiego i studiowanego języka obcego.
  2. Absolwent specjalności nauczycielsko-tłumaczeniowej posiada umiejętność przekładu w ramach dwóch języków, tj. języka polskiego i studiowanego języka obcego oraz uzyskuje uprawnienia do nauczania studiowanego języka obcego.
  3. Absolwent studiów magisterskich w ILS posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających bardzo dobrej znajomości języka obcego, w zależności od ukończonej specjalności, m. in., w charakterze tłumacza, nauczyciela, konsultanta, redaktora,  a także w zawodach pokrewnych, w których wymagana jest wiedza o komunikacji i praktyczna znajomość języków obcych.

 

Absolwenci studiów magisterskich w ILS znajdują zatrudnienie w:
organizacjach międzynarodowych, biznesie, reklamie, mediach, wszelkiego typu szkołach, redakcjach i wydawnictwach, biurach tłumaczeń, instytucjach mających kontakty międzynarodowe, firmach zagranicznych bądź firmach polskich współpracujących z zagranicą etc. Wielu absolwentów ILS pracuje w najważniejszych instytucjach Unii Europejskiej.

Instytut Lingwistyki Stosowanej kształci wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie przekładu, językoznawstwa, nauczania języków obcych i mediacji międzykulturowej.

Rekrutacja na studia niestacjonarne

 

 

Kierownik studiów niestacjonarnych

Kierownikiem studiów niestacjonarnych (ZSM - zaoczne studium magisterskie)
jest dr Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska

Dyżury:

Kontakt

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies