Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Lista [Staff]

Bieżące informacje dotyczące działalności Instytutu, harmonogramu zajęć dydaktycznych i sesji egzaminacyjnych etc. są przesyłane w ILS przez listę mailingową [Staff]. Na listę [Staff] może zapisać Państwa administrator listy. Wystarczy podać swój adres e-mail: osobiście, codziennie w pok. 00.099, lub mailowo: admin.ils(at)uw.edu.pl
Skip to content