Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

O Instytucie

Instytut Lingwistyki Stosowanej kształci wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie przekładu, językoznawstwa, nauczania języków obcych i mediacji międzykulturowej.

1. Studia

W Instytucie Lingwistyki Stosowanej prowadzone są studia:

oraz

w czasie studiów licencjackich i magisterskich studenci rozwijają i poszerzają praktyczną znajomość dwóch studiowanych języków obcych – spośród siedmiu oferowanych (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, japońskiego,a na studiach licencjackich także szwedzkiego). Ponadto istnieje możliwość korzystania z lektoratów w celu opanowania trzeciego języka obcego.

Studenci nabywają również wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa ogólnego i teorii komunikacji, a także wiedzę na temat struktury i kultury języka polskiego oraz studiowanych języków obcych. Na studiach magisterskich, w ramach programu kształcenia tłumaczy, do wyboru są dwie specjalizacje: tłumaczenie ustne i tłumaczenie pisemne.

2. Absolwenci

Absolwenci Instytutu Lingwistyki Stosowanej są wysoko cenieni na rynku pracy, w Polsce i za granicą: wysoki poziom przygotowania ogólnego i specjalistycznego sprawia, że absolwent Instytutu Lingwistyki Stosowanej jest cennym nabytkiem dla wszelkiego typu szkół, redakcji i wydawnictw, biur tłumaczeń, instytucji mających kontakty międzynarodowe, firm zagranicznych bądź firm polskich współpracujących z zagranicą. Studia przygotowują do pracy w organizacjach międzynarodowych, biznesie, reklamie, mediach, etc. w charakterze tłumacza, konsultanta, redaktora, specjalisty od komunikacji międzykulturowej, a także w zawodach pokrewnych, w których wymagana jest wiedza teoretyczna o komunikacji i praktyczna znajomość języków obcych.

3. Współpraca z instytucjami

Wyrazem uznania dla wysokiego poziomu kształcenia w naszym Instytucie jest fakt, że Instytut należy do konsorcjum piętnastu najlepszych szkół tłumaczy w Europie o nazwie “European Masters in Conference Interpreting”. Przy współpracy z pozostałymi czternastoma członkami konsorcjum oraz Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim kształcimy tłumaczy konferencyjnych z myślą o rynku europejskim. Oferowana w Instytucie nauka tłumaczenia spełnia oczekiwania Unii Europejskiej, aby kształcenie takie odbywało się w zakresie dwóch języków obcych. W maju 2014 r. Instytut Lingwistyki Stosowanej uzyskał członkostwo w sieci European Master’s in Translation (EMT), zrzeszającej najlepsze europejskie jednostki uniwersyteckie kształcące tłumaczy.

Skip to content