Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

dr hab. Agnieszka Szarkowska

Aktualizacja: Lut 27, 2020 @ 14:22

Adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW i kierownik Laboratorium Przekładu Audiowizualnego, jednej z pierwszych grup badawczych z dziedziny przekładu audiowizualnego. Agnieszka jest badaczką, wykładowczynią, byłą tłumaczką i ekspertką z dziedziny dostępności mediów dla osób niesłyszących i niewidomych. W latach 2016-2018 przebywała na stypendium w Centre for Translation Studies na University College London, gdzie kierowała projektem “Exploring Subtitle Reading with Eye Tracking Technology” finansowanym ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions. Specjalizuje się w przekładzie audiowizualnym, dostępności mediów dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi oraz kształceniu tłumaczy. Uczestniczyła w wielu projektach badawczych, dotyczących m.in. okulograficznych badań nad procesem czytania napisów filmowych, audiodeskrypcji w edukacji, audiodeskrypcji z syntezą mowy, wielojęzyczności w napisach dla niesłyszących, respeakingu oraz udostępniania sztuki współczesnej. Agnieszka jest wiceprzewodniczącą stowarzyszenia European Association for Studies in Screen Translation (ESIST), Galician Observatory for Media Accessibility (GALMA), członkinią European Society for Translation Studies (EST), grupy badawczej Intermedia, grupy eksperckiej AKCES oraz honorową członkinią Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych (STAW).

 

szarkowska

Zobacz także:

Skip to content