Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

mgr Agnieszka Szczerbakowicz

Stopnie naukowe i wykształcenie:
  • magister lingwistyki stosowanej, ILS UW, 2014
  • absolutorium na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 1998
Zainteresowania naukowe:
  • przekładoznawstwo,
  • literatura angielska,
  • psycholingwistyka,
  • medioznawstwo
Doświadczenie dydaktyczne:
  • DKK,
  • WJT,
  • tłumaczenie konsekutywne,
  • przekład tekstów medycznych
Skip to content