Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

mgr Aleksander Siwicki

Stopnie naukowe:
 • magister na kierunku lingwistyka stosowana, specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa, Uniwersytet Warszawski, praca magisterska pod kierunkiem dr. hab. Piotra Twardzisza w roku 2017
 • opiekun naukowy na studiach doktoranckich: dr hab. Piotr Twardzisz
Zainteresowania naukowe:
 • językoznawstwo kognitywne
 • składnia i morfologia
 • semantyka
 • fonologia
Doświadczenie dydaktyczne:
 • lektor języka angielskiego i niemieckiego (2014 – obecnie)
Doświadczenie zawodowe:
 • tłumacz języka angielskiego i niemieckiego (2013 – obecnie)
Działalność naukowa:
 • referat wygłoszony na konferencji „Język w Poznaniu”, Poznań 7.04.2017 r.
Nagrody i wyróżnienia:
 • wyróżnienie w konkursie na przekład literacki w ramach 12. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, październik 2016
Inne:
 • pobyt na Uniwersytecie Wiedeńskim, 2014/15 i 2016/17 (stypendium Erasmus+)
Skip to content