Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

mgr Anna Sworowska

Aktualizacja: Paź 11, 2019 @ 11:35

Wykształcenie:
 • magister filologii germańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • magister filologii szwedzkiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kursy, szkolenia:
 • kursy z języka norweskiego, islandzkiego oraz duńskiego
Zainteresowania naukowe:
 • językowy obraz emocji
 • metodyka oraz dydaktyka nauczania języka niemieckiego
 • metodyka oraz dydaktyka nauczania języka szwedzkiego i norweskiego
Doświadczenie zawodowe:
 • wykładowca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej
 • lektor języka niemieckiego, norweskiego oraz szwedzkiego w Szkole Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego
 • współpracownik dydaktyczny Katedry Skandynawistyki, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w zakresie nauczania języka szwedzkiego
Studia zagraniczne:
 • Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Niemcy
Udział w międzynarodowych projektach:
 • FAB (Formative Assessment for Foreign Language Learning & Teaching in Higher Education), 2015-2017
Wybrane referaty wygłoszone na konferencjach:
 • „Wykrzykniki jako jednostki wyrażające emocje w przekładzie z języka szwedzkiego na język polski”, Olsztyn, 2018
 • „Text in Übersetzung: Kraftausdrücke in ausgewählten schwedischen literarischen Werken und ihren Übersetzungen ins Polnische”, Nowy Sącz, 2018
 • „Formative Beurteilung der Sprachfertigkeit im hochschulischen Kontext –Bildung der Studenten und Fremdsprachenlehrer”, Weimar, Bauhaus Universität, Niemcy, 2018
 • „Text i översättning: Emotioner i svensk-polsk översättning”, Vaasa, Finlandia 2015
Skip to content