Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

mgr Barbara Kaczyńska

Aktualizacja: Lut 28, 2020 @ 13:59

Stopnie naukowe:

 • magister lingwistyki stosowanej, specjalizacja translatoryczna, Uniwersytet Warszawski, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Kukułki-Wojtasik w roku 2016
 • opiekun naukowy na studiach doktoranckich: prof. dr hab. Anna Kukułka Wojtasik

Zainteresowania naukowe:

 • metafikcja,
 • ironia,
 • literatura dziecięca w przekładzie,
 • baśń

Doświadczenie zawodowe:

 • tłumaczka języka francuskiego i angielskiego

Działalność naukowa:

 • Metafiction In Children’s Literature And Its Adaptation On Screen: Case of A Series of Unfortunate Events – referat wygłoszony na na III Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej Student’s Corner 2017 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ludyczne, subwersywne i wspólnototwórcze aspekty ironii na przykładzie komentarzy na kanale youtube’owym KlocuchRecenzje – referat wygłoszony na XIV studencko-doktoranckiej sesji naukowej Quo Vadis Lingua? 2017 „Język – Społeczeństwo – Kultura” na Uniwersytecie Warszawskim
 • Image of the (Adult) Narrator and (Child) Reader in the French Translation of A Series of Unfortunate Events – referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji „Translatio i historia idei” 2017 na Uniwersytecie Warszawskim

Nagrody i wyróżnienia:

 • dyplom licencjata z wyróżnieniem
 • dyplom magisterski z wyróżnieniem
Skip to content