Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

mgr Barbara Kaczyńska

Stopnie naukowe:
 • magister lingwistyki stosowanej, specjalizacja translatoryczna, Uniwersytet Warszawski, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Kukułki-Wojtasik w roku 2016
 • opiekun naukowy na studiach doktoranckich: prof. dr hab. Anna Kukułka Wojtasik
Zainteresowania naukowe:
 • metafikcja,
 • ironia,
 • literatura dziecięca w przekładzie,
 • baśń
Doświadczenie zawodowe:
 • tłumaczka języka francuskiego i angielskiego
Działalność naukowa:
 • Metafiction In Children’s Literature And Its Adaptation On Screen: Case of A Series of Unfortunate Events – referat wygłoszony na na III Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej Student’s Corner 2017 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ludyczne, subwersywne i wspólnototwórcze aspekty ironii na przykładzie komentarzy na kanale youtube’owym KlocuchRecenzje – referat wygłoszony na XIV studencko-doktoranckiej sesji naukowej Quo Vadis Lingua? 2017 „Język – Społeczeństwo – Kultura” na Uniwersytecie Warszawskim
 • Image of the (Adult) Narrator and (Child) Reader in the French Translation of A Series of Unfortunate Events – referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji „Translatio i historia idei” 2017 na Uniwersytecie Warszawskim
Nagrody i wyróżnienia:
 • dyplom licencjata z wyróżnieniem
 • dyplom magisterski z wyróżnieniem
Skip to content