Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

mgr Bartłomiej Miąsko

Aktualizacja: Lut 28, 2020 @ 13:59

Wykształcenie:

  • 2016-2018 – Magister lingwistyki stosowanej – Instytut Lingwistyki Stosowanej UW. Praca magisterska Физиологические факторы, влияющие на качество синхронного перевода
  • 2013-2016 – studia licencjackie – Instytut Lingwistyki Stosowanej UW.

Zainteresowania naukowe:

  • Przekład ustny konferencyjny
  • Tłumaczenie środowiskowe
  • Przekład tekstów o tematyce kulturowej, religijnej i naukowej
  • Glottodydaktyka

Doświadczenie organizacyjne:

  • Wolontariat w Centrum Migranta Fu Shenfu w Warszawie

Działalność naukowa:

  • 27-28 IX 2018 – Uniwersytet Wrocławski Międzynarodowa Konferencja Translatoryczna TRANSLATON – uczestnictwo i wygłoszenie referatu
  • 17 XII 2018 – London Centre for Interdisciplinary Research – Konferecja Complexities, Appeals, and Paradoxes of Language – uczestnictwo i wygłoszenie referatu
Skip to content