mgr Dariusz Koźbiał

Wykształcenie i stopnie naukowe:

  • magister lingwistyki stosowanej (z wyróżnieniem), specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 2015;
  • studia doktoranckie (w toku), Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt badawczy:

  • Eurolekt – unijna odmiana języka polskiego i jej wpływ na polszczyznę urzędową, grant NCN, 2015–2018, funkcja – członek grupy badawczej, doktorant-stypendysta (http://eurolekt.ils.uw.edu.pl/).

Zainteresowania naukowe:

  • tłumaczenia prawne i prawnicze;
  • lingwistyka korpusowa.

Inne:

  • Corpus Linguistics Summer School, University of Birmingham, 2017;
  • Warsztaty R/Rstudio, LaCH UW, 2017;
  • staż tłumaczeniowy w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Parlamentu Europejskiego, 2016;
  • kurs prawa polskiego i tłumaczeń prawniczych, Textem, 2015.