mgr Joanna Wyszyńska

Stopnie naukowe:

  • magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, ILS UW, 2013

Zainteresowania naukowe:

  • przekład literacki
  • recepcja przekładu
  • komunikacja międzykulturowa
  • translatoryka