mgr Kamil Zubrzycki

Aktualizacja: Paź 22, 2018 @ 14:29

Wykształcenie i stopnie naukowe:

 • magister lingwistyki stosowanej, specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa (język angielski i niemiecki), Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 2008;
 • studia doktoranckie, Uniwersytet w Sewilli (Hiszpania), Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kontynuacja).

Zainteresowania naukowe:

 • pragmatyka interkulturowa
 • pragmatyka interjęzyka
 • akwizycja języka drugiego (hipoteza okresu krytycznego i czynnik wieku, różnice indywidualne w akwizycji języka drugiego, użytkownicy języka drugiego o poziomie biegłości zaawansowanym lub zbliżonym do mówców rodzimych)
 • bilingwizm oraz multilingwizm
 • glottodydaktyka

Doświadczenie dydaktyczne

 • warsztaty językowo-tłumaczeniowe (język angielski)

Doświadczenie zawodowe:

 • lektor języka angielskiego i hiszpańskiego (kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge English oraz Diploma de Español como Lengua Extranjera, język biznesowy)
 • public relations (analiza publikacji prasowych, kontakty z mediami, tłumaczenia specjalistyczne m.in. z zakresu nieruchomości, zarządzania obiektami handlowymi, transportu oraz przemysłu opakowaniowego)

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

 • „Prawiek – miejsce w centrum Polski czy wszechświata?” (tłumaczenie nazw własnych oraz elementów kulturowych w prozie Olgi Tokarczuk) – Język Trzeciego Tysiąclecia V, TERTIUM, Kraków, marzec 2008
 • „Zapożyczenia jako dyskursywny środek konstruowania tożsamości społecznej” – Sympozjum naukowe poświęcone pamięci Prof. Anny Duszak, ILS UW, listopad 2016
 • „The role of formulaic language in constructing common ground in intercultural communication” – Konferencja z cyklu Umysł. Kultura. Komunikacja („Język a poznanie w perspektywie (między)kulturowej”), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wrzesień 2017
 • „Bilingual or bicultural? Linguistic, sociobiographical and cultural factors in bilinguals’ self-identification”, 30th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, maj 2018
 • „Near-native, nativelike or native? Some terminological and conceptual remarks on L2 ultimate attainment research”, konferencja „Zrozumieć Wielojęzyczność”, WLS UW, Warszawa, czerwiec 2018