Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

mgr Małgorzata Filec

Aktualizacja: Lis 2, 2020 @ 11:32

Stopnie naukowe

 • magister filologii angielskiej, Uniwersytet Wrocławski
 • MBA, Warszawska Szkoła Biznesu, Centrum Badań Przedsiębiorczości PAN we współpracy z  London School of Economics and Political Science

Zainteresowania naukowe

 • translatoryka
 • metodyka nauczania języka angielskiego
 • komunikacja w biznesie
 • ekonomia, bankowość i finanse

Doświadczenie dydaktyczne

 • tłumaczenia pisemne (język angielski/język polski, język polski/język angielski)
 • tłumaczenia  specjalistyczne
 • warsztaty tłumaczeniowe
 • metodologia przekładu prawniczego

Doświadczenie zawodowe:

 • wykładowca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego od 2004 r. (studia dzienne, zaoczne i podyplomowe)
 • koordynator warsztatów tłumaczeniowych języka angielskiego dla studiów zaocznych ILS od 2007 r.
 • kierownik Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy ILS UW w latach 2009-2011
 • tłumacz przysięgły języka angielskiego

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych

 • TEPIS – Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych
 • ENCoDe

Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych:

 •  ENCoDe, The Information Age: Implications for Business Communication across Languages and Cultures, The Internet as a Teaching/Learning Device, Warszawa 1997
Publikacje
Skip to content