Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

mgr Kenji Miura

 • Stanowisko:  asystent (w grupie pracowników: dydaktycznych)
 • Zakład  Badań nad Przekładem Pisemnym
 • Pokój: 1.047
 • e-mail:  k.miura(at)uw.edu.pl
 • Dyżur:  wtorek 13:15-14:00,  czwartek 13:15-14:00 
 • Urlop:

 

Aktualizacja: Lis 5, 2020 @ 12:18

Stopnie naukowe:

 • Studia magisterskie ukończyłem na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja) w dziedzinie językoznawstwa w 2008 roku. 
 • Moja praca magisterska dotyczyła konfrontatywnego opisu języka japońskiego oraz słowackiego na poziomie leksykograficznym.

 

Zainteresowania naukowe:

 • Moje zainteresowania naukowe obejmują językoznawstwo japonistyczne i sinologiczne oraz problematykę nauczania dydaktyki języka japońskiego, również w środowisku polskojęzycznym.

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Pracuję od października 2016 roku jako wykładowca języka japońskiego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej. 
 • Prowadzę tam zajęcia z praktycznej nauki języka japońskiego oraz z nauczania wczesnoszkolnego, a także warsztaty języka japońskiego.      

 

Publikacje i wygłoszone referaty: 

 • Przygotowałem do druku artykuły naukowe z zakresu analizy użycia czasowników japońskich w nauczaniu studentów polskojęzycznych. 
 • Artykuły te ukażą się w najbliższym czasie w „Poradniku Językowym ” oraz w tomach zbiorowych.
 • Uczestniczyłem jako referent w sympozjach naukowych organizowanych przez Pracownię Leksykografii Polsko-Japońskiej oraz przez Pracownię Stosowanego Językoznawstwa Japońskiego ILS.

 

Skip to content