Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

mgr Natalia Kiser

Aktualizacja: Lut 28, 2020 @ 13:59

Wykształcenie:

 • magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, ILS UW, 2015
 • magister sztuki, specjalność lalkarstwo, PWST Wrocław, 2009

Zainteresowania naukowe:

 • przekład ustny
 • przekład audiowizualny
 • dydaktyka przekładu
 • dostępność dla osób z niepełnosprawnością (uniwersalne projektowanie z punktu widzenia komunikacji: audiodeskrypcja, język migowy, napisy dla niesłyszących)
 • audiodeskrypcja symultaniczna

Doświadczenie dydaktyczne:

 • WJT: wstęp do przekładu ustnego, III rok lic.
 • Tłumaczenie konsekutywne, I rok mgr
 • Tłumaczenie ustne, II rok mgr

Referaty wygłoszone na konferencjach:

 1. ADE Symposium, Uniwersytet SWPS, 23-24. 09.2015 r., Warszawa, „Audio description in puppet theatre for children”.
 2. Imago Mundi, Uniwersytet Warszawski, 20-21 listopada 2015 r., „Czy kompetencje tłumacza symultanicznego pomagają w audiodeskrypcji na żywo?”
 3. Konferencja Młodych Naukowców WLS Technologie cyfrowe – Innowacje Społeczne, Uniwersytet Warszawski, 16 marca 2016 r., „Specyfika audiodeskrypcji w teatrze lalek dla dzieci”.
 4. International Symposium on Accessible Live Events Unlimited!, 29 kwietnia 2016 r., Antwerpia, “Live audio description in puppet theatre for children”.
 5. International Symposium on Accessible Live Events Unlimited!, 29 kwietnia 2016 r., Antwerpia, “Warsaw 2030: Public debate accessible to the blind and visually impaired”. (wspólny referat z mgr Ireną Michalewicz)

Doświadczenie zawodowe / organizacyjne:

 • Koordynatorka projektu „Audiodeskrypcja symultaniczna do konkursowych pokazów samby podczas Karnawału 2017 we Florianópolis”

Realizowane projekty badawcze:

 • Laureatka stypendium doktoranckiego Fellow Mundus na Uniwersytecie Federalnym Santa Catarina we Florianópolis, Brazylia – pionierski projekt audiodeskrypcji symultanicznej do konkursowych pokazów samby podczas Karnawału 2017 we Florianópolis.

Przynależność do organizacji / stowarzyszeń naukowych:

 • Członkini grupy badawczej AVT Lab

Nagrody i wyróżnienia:

 • III Nagroda w konkursie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” na najlepszą pracę magisterską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.
Skip to content