Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

mgr Sylwia Tyszka

Aktualizacja: Lut 28, 2020 @ 14:00

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej: filologia w zakresie tłumaczenia specjalistycznego, wiodący język – angielski, drugi – niemiecki.
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny,  kulturoznawstwo: Specjalistyczne Studia Wschodnie, specjalizacja: Europa Wschodnia.
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, kierunek: budownictwo, specjalizacja: energooszczędne technologie w budownictwie.

Studia podyplomowe, kursy, szkolenia:

 • 22.09.2016 – techniki aktywizacji w pigułce, czyli jak prowadzić dużą grupę na UO UW?
 • 20.05.2016 – prawo autorskie w praktyce – korzystanie z utworów w celach edukacyjnych.
 • 12.04.2011 – seminarium szkoleniowe dla doktorantów i pracowników dydaktycznych Wydziału Lingwistyki Stosowanej: „Przygotowanie zajęć dydaktycznych według standardów UDL”.
 • 09 – 12.2008 – kurs kwalifikacyjno-metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
 • 08.2008 – Uczestnictwo w kursie języka niemieckiego na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium w ramach stypendium niemieckiej organizacji wymiany akademickiej DAAD

Zainteresowania naukowe:

 • leksykografia, relacje językowo-kulturowe, języki specjalistyczne, język architektury, zapożyczenia.

Doświadczenie dydaktyczne:

 • 01.2016 – do chwili obecnej – praca wykładowcy języka angielskiego na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 11.2008 – 08.2016 – praca jako nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 100 im. gen. Francesco Nullo oraz lektor języka angielskiego w szkołach językowych POLANGLO i The Tower
 • 02.2011 – 08.2013 – praca w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW, prowadzenie zajęć gramatyki angielskiej i tłumaczeń pisemnych

Doświadczenie zawodowe / organizacyjne:

 • 01.07 – 31.08.2015 – staż w Litewskim Komitecie Normalizacyjnym w ramach programu Erasmus +.
 • 09.2013 – 03.2014 – uczestnictwo w programie „Młodzież w Akcji”.
 • 09.2011 – staż w Instytucie Badań Edukacyjnych w Pracowni Języków Obcych.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2007-2008.

Wykłady i warsztaty gościnne:

 • 13.04.2011 – wykłady otwarte w Instytucie Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, referat: „Anglicyzmy w języku specjalistycznym prawa gospodarczego”.
Skip to content