dr Wojciech Figiel

Aktualizacja: Lut 20, 2019 @ 11:01

Wykształcenie:
 • 2009, magister lingwistyki stosowanej, Instytut Lingwistyki Stosowanej, temat pracy magisterskiej: „Note-taking in Consecutive Interpreting for the Blind”
 • 2017, doktor nauk humanistycznych, Wydział Lingwistyki Stosowanej, temat rozprawy doktorskiej: „Tożsamość i status tłumaczy z dysfunkcją wzroku”
Studia podyplomowe, kursy, szkolenia:
 • Wrzesień 2016, szkolenie „Training for Trainters” dla nauczycieli przekładu ustnego. Organizator: Komisja Europejska.
Zainteresowania naukowe:
 • Translatoryka
 • Socjologia przekładu
 • Audiodeskrypcja
 • Analiza dyskursu
 • Teoria stosunków pracy
Doświadczenie dydaktyczne:
 • 2012-2016 – współprowadzenie zajęć w Instytucie Socjologii UW ze studentami studiów I i II stopnia. Tematyka: analiza dyskursu w socjologii pracy
 • 2016 – Zajęcia dydaktyczne z tłumaczeń ustnych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej
Doświadczenie zawodowe / organizacyjne:
 • Organizacja konferencji doktoranckiej „Technologie cyfrowe – innowacje społeczne” w ramach obchodów 200-lecia UW
 • Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Lingwistyki Stosowanej w latach 2013-2016
 • Przedstawiciel doktorantów w Komisji ds. Studiów Doktoranckich oraz Wydziałowym Zespole Zapewniania Jakości Kształcenia w kadencji 2012-2016
Projekty badawcze:
 • Audiodeskrypcja w edukacji – percepcja wśród nauczycieli szkół specjalnych. Badanie metodami jakościowymi – projekt współfinansowany ze środków Fundacji Universitatis Varsoviensis
 • „Warunki pracy tłumaczy z dysfunkcją wzroku”. Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM. Nr umowy: UMO-2013/09/N/HS2/0209. Data rozpoczęcia: 2014-03-05. Data zakończenia: 2017-03-04
Nagrody i wyróżnienia:
 • Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w latach 2011-2016
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów z dotacji na zadania projakościowe w latach 2012-2016
 • Główna nagroda za najlepszą rozprawę doktorską na temat niepełnosprawności w XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Otwarte drzwi”, organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych