Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Pracownia Nowych Mediów w Lingwistyce Stosowanej

Kierownik: dr hab. Elżbieta Gajek

 

Osoby z zagranicy współpracujące z Pracownią:

 • Prof. Susan St. John, Corning College, New Jersey, USA (2008-2009)
 • Prof. Heisen Zhang, Pekin, Chiny (2011)
 • Prof. Melody Lehnerer  Community College, Las Vegas, USA (2012)
 • Członkowie projektu Clipflair – Clipflair Foreign Language Learning through Interactive Revoicing and Captioning of Clips http://clipflair.net/consortium/ (2011-2014)
 • Dr Svetlana Tyurina, Iwanowski Uniwersytet Energetyczny w Moskwie, Rosja (2014)
 • Dr Valeria Arva, Uniwersytet Eotvos Lorand Budapeszt, Węgry (2014)
 • Dr Agnieszka Palalas, Athabasca University, Canada
 • Przemysław Pawluk, George Brown College, Canada
 

Pracownicy ILS współpracujący z Pracownią:

 

Instytucje i organizacje współpracujące z Pracownią:

 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkołą Technik Komputerowych
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, program eTwinning
 

Opis pracowni: Pracownia została powołana w 2007 roku. Obszar zainteresowań badawczych i dydaktycznych Pracowni ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje następujące zagadnienia:

 • dydaktyka języków obcych z wykorzystaniem dostępnych mediów (zagadnienia teoretyczne i praktyczne);
 • e-learning w badaniach i dydaktyce;
 • tworzenie mediów edukacyjnych;
 • analiza tekstu multimedialnego (słowo – dźwięk – obraz) w świetle wizualizacji kultury komunikacyjnej i w kontekście najnowszych kierunków w rozwoju językoznawstwa jako nauki interdyscyplinarnej;
 • analiza komunikacji elektronicznej;
 • rola mediów w komunikacji międzykulturowej;
 • analiza porównawcza medialnej komunikacji publicznej w różnych kulturach i językach;
 • badania z zakresu lingwistyki korpusowej.
 

Lista projektów zrealizowanych w Pracowni Nowych Mediów:

 1. Projekt dydaktyczny 2008-2009 – współpraca studentów ILS i studentów New Jersey USA, kierownik dr Elżbieta Gajek, projekt opisany w publikacji
 2. Projekt dydaktyczny 2011– współpraca studentów w tandemach polsko-chińskich, pomiędzy ILS i Szkołą Angielskiego i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Międzynarodowego Biznesu i Ekonomii w Pekinie, Chiny, kierownik dr Elżbieta Gajek, projekt opisany w kilku publikacjach, Europejska nagroda European Language Label 2013.
 3. Projekt dydaktyczny, 2012 – współpraca studentów ILS i Community College, Las Vegas, USA, kierownik Elżbieta Gajek.
 4. Projekt dydaktyczno-naukowy. 2011-2014 Clipflair – Clipflair Foreign Language Learning through Interactive Revoicing and Captioning of Clips  nr 519085-LLP-1-2011-1-ES-KA2-KA2MP, w projekcie uczestniczą: dr Elżbieta Gajek, dr Agnieszka Szarkowska, strona http://clipflair.net/, opisany w kilku publikacjach
 

Lista projektów obecnie prowadzonych w Pracowni Nowych Mediów w Lingwistyce Stosowanej:

 1. Grant z Funduszu Innowacji Dydaktycznych Korpusy językowe w uczeniu się języków przez całe życie (2012-2015),
 2. Konkurs tłumaczeniowy angielsko-rosyjski we współpracy z Iwanowskim Uniwersytetem Energetycznym w Moskwie (2014),
 3. Projekt dydaktyczny z Eotvos Lorand University w Budapeszcie (2014).
Skip to content