Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Pracownia Analiz Stylometrycznych

Kierownik: dr hab. Piotr Twardzisz

Współpracownicy:

Obszar badań:

 • pisemny angielski używany do celów specjalistycznych i zawodowych
 • gatunki/rodzaje języka angielskiego
 • style pisemnego angielskiego
 • akademicki (naukowy) angielski (np. humanistyka i nauki społeczne)
 • geograficzne odmiany angielskiego

Planowane badania:

 • szczegółowa analiza językowa tekstów specjalistycznych
 • badanie interfejsu leksykalno-gramatycznego
 • ustalenie kluczowych konstrukcji leksykalno-składniowych dla poszczególnych dziedzin
 • cechy dystynktywne gatunków tekstów
 • ilościowe i jakościowe analizy kluczowych konstrukcji
 • modelowanie gramatyk dla poszczególnych dziedzin
 • praktyczne zastosowanie modeli teoretycznych (np. wspomaganie procesu pisania akademickiego)
Skip to content