Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Pracownia Badań Korpusowych

Pracownia Badań Korpusowych jest jednostką o charakterze naukowo-badawczym, funkcjonującą w ramach Instytutu Lingwistyki Stosowanej, której głównym celem jest zespołowe prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem językoznawstwa korpusowego, w szczególności w badaniach nad przekładem, dyskursem i komunikacją międzykulturową. Dodatkowym celem jest propagowanie i popularyzacja metodologii korpusowej — ilościowej metody empirycznej, która jest intensywnie rozwijana w Europie i w Stanach Zjednoczonych od wczesnych lat 1990., a która jest wciąż stosunkowo mało znana na gruncie polskim.

Formuła Pracowni umożliwi wykorzystanie i rozwój potencjału Instytutu Lingwistyki Stosowanej poprzez współpracę interdyscyplinarną dzięki aktywizacji i zintegrowaniu pracowników prowadzących badania korpusowe zarówno dyskursywne, translatoryczne, jak i glottodydaktyczne.

Obszar badań:

 • badania z wykorzystaniem korpusów porównawczych i równoległych oraz korpusów narodowych
 • badania korpusowe nad dyskursem, w szczególności nad gatunkami mowy
 • badania korpusowe nad przekładem, głównie specjalistycznym (translatoryka korpusowa)
 • badania korpusowe nad komunikacją międzykulturową i komunikacją wielojęzyczną w Unii Europejskiej
 • badania korpusowe nad terminologią i frazeologią specjalistyczną
 • badania korpusowe w glottodydaktyce
 • zagadnienia metodologiczne związane z badaniami korpusowymi; triangulacja metodologiczna — łączenie badań korpusowych z innymi metodologiami i podejściami
 • zastosowania korpusów w praktyce i dydaktyce

Realizowane projekty badawcze:

 1. Eurolekt – unijna odmiana języka polskiego i jej wpływ na polszczyznę urzędową – grant NCN SONATA BIS, kierownik dr hab. Ł. Biel;
 2. Eurolect Observatory, UNINT, Włochy, kierownik prof. L. Mori
 3. Język wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej – (de)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego podczas tworzenia i transpozycji prawa Unii Europejskiej, grant NCN – wykonawca Ł.Biel (kierownik dr A. Doczekalska, Akademia Leona Koźmińskiego)
 4. Triangulacja metodologiczna w badaniach korpusowych – BST temat zespołowy

Skład osobowy:

Skip to content