Pracownia Badań Skandynawistycznych

Kierownik: dr hab. Ewa Gruszczyńska

 

Osoby współpracujące z Pracownią:

 • dr hab. Hieronim Chojnacki, prof. UG – Katedra Skandynawistyki UG
 • prof. Birgitta Englund-Dimitrova– Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms Universitet
 • dr hab. Elżbieta Gajek – Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
 • Lennart Ilke – tłumacz literatury polskiej na język szwedzki
 • Lennart Larsson FD – Institutionen för Nordiska Språk, Uppsala Universitet
 • dr Agnieszka Leńko-Szymańska – Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Witold Maciejewski, prof. SWPS – Katedra Skandynawistyki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
 • dr Robert Parowenko – wykładowca w Szkole Języków obcych UW
 • mgr Marta Skorek – doktorantka w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
 • Elżbieta Strzelecka FD – Mittuniversitetet Sundsvall
 • mgr Anna Sworowska – wykładowca w Szkole Języków Obcych UW
 • Beata Walczak-Larsson – tłumaczka literatury szwedzkiej na język polski

 

Opis:
Pracownia Badań Skandynawistycznych (PBS) została powołana do życia przez Radę Wydziału Lingwistyki Stosowanej 18 lutego 2014 r. jako jednostka wchodząca w skład Instytutu Lingwistyki Stosowanej. Ma charakter naukowo-badawczy, a jej głównym celem jest realizowanie badań naukowych o tematyce polsko-skandynawskiej. W realizacji zadań badawczych biorą udział pracownicy i doktoranci Wydziału Lingwistyki Stosowanej (instytutów, katedr, zakładów) oraz innych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, a także innych naukowych jednostek krajowych i zagranicznych.
Pracownia Badań Skandynawistycznych:

 • jest pierwszą jednostką naukowo-badawczą o profilu skandynawistycznym na Uniwersytecie Warszawskim;
 • umożliwia rozwój współpracy w dziedzinie skandynawistyki między polskimi uczelniami i wydziałami, a także między UW  i uczelniami skandynawskimi;
 • umożliwia skupienie osób zainteresowanych współpracą naukową polsko-skandynawską na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Obszary badań:
Przekładoznawczy:

 • przekład polsko-szwedzki i szwedzko-polski;
 • przekład i recepcja literatury islandzkiej w Polsce i polskiej w Islandii;
 • przekład i recepcja literatury norweskiej w Polsce i polskiej w Norwegii.

Językoznawczy:

 • badania w zakresie leksykografii polsko-szwedzkiej i szwedzko-polskiej.
 • badania korpusowe szwedzko-polskie i polsko-szwedzkie w ramach współpracy Pracowni Badań Skandynawistycznych i Pracowni Nowych Mediów ILS oraz podmiotów z innych uczelni polskich i szwedzkich.

 

Projekty badawcze:
Przygotowujemy projekt badawczy poświęcony współczesnym szwedzko-polskim kontaktom językowym za pośrednictwem przekładów. Badania będą przeprowadzone na bazie specjalnie do tych celów stworzonego paralelnego korpusu tekstów przekładów. Ich celem będzie wykazanie szwedzko-polskich i polsko-szwedzkich relacji językowych w przekładzie, a także wpływu tekstów przekładu na wzajemne postrzeganie języków i kultur.

 

Dokumenty: