Zakład Kulturoznawstwa Stosowanego

Kierunki badań:

Zakład Kulturoznawstwa Stosowanego prowadzi badania nad problematyką historii dokonań cywilizacyjnych, a w szczególności literatury i sztuki, krajów nauczanych języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego. Głównym tematem badawczym jest od roku akademickiego 2007/2008 Translatio a w szczególności komparatystyka i literatura w tłumaczeniu wchodzące w zakres szeroko pojętego literaturoznawstwa i kulturoznawstwa ponieważ wiąże się ona zarówno z problematyką przekładoznawstwa i jak recepcji dzieła literackiego, a także ogólnie rozumianej historii idei.
Celem badań będzie przedstawienie, uwzględniając specjalizacje pracowników Zakładu, uwarunkowań językowych i kulturowych przekładów utworów literackich. Przekłady te często anonsują, bądź wręcz wprowadzają, nowe kierunki i techniki literackie, są przyczynkiem do nowych ideologii i myśli filozoficznej. Translacja wprowadza do literatur docelowych , podobnie jak ich własne przekłady wprowadzają je do innych literatur, «obcego» i jego «światy przedstawione» stawiając czytelników wobec problematyki transferu i akceptacji (?) innych kultur, mitów i idei a także, często, innych hierarchii wartości.