Studia II stopnia

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW prowadzi studia II stopnia (magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zapraszamy Kandydatów na studia na kierunku Lingwistyka Stosowana: Od roku akademickiego 2015/2016 zapraszamy także na nowe interdyscyplinarne studia nad dyskursem: Język i społeczeństwo, prowadzone razem z Instytutem Socjologii UW.