Studia II stopnia

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW prowadzi studia II stopnia (magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Zapraszamy Kandydatów na studia na kierunku Lingwistyka Stosowana:

Od roku akademickiego 2015/2016 zapraszamy także na nowe interdyscyplinarne studia nad dyskursem: Język i społeczeństwo, prowadzone razem z Instytutem Socjologii UW.