Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji 2018:

 1. Rejestracja w IRK od 5 czerwca 2018 do 4 września 2018 r.
 2. Pisemny test z tłumaczenia z języka B – 6 września 2018 r. (poniedziałek) godz. 10.00-11.30.
 3. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego 10 września 2018 (do końca dnia, w IRK).
 4. Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia 11, 12 i 13 września 2018 w godz. 10.00 – 14.00 w sekretariacie ds. studenckich (ul. Dobra 55, pok. 0.085, parter).
  Wymagane dokumenty zgodnie z listą na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.
 5. Kwalifikacja do sekcji tłumaczeniowej ustnej 17 września 2018 r.
  (dotyczy tylko osób przyjętych na studia) według harmonogramu:

  • 9.00 sekcja hiszpańska, sala 01.082,
  • 9.00 sekcja angielska, sala 01.060,
  • 10.00 sekcja francuska, sala 00.080,
  • 10.00 sekcja rosyjska, sala 00.113,
  • 17.00 sekcja niemiecka, sala 00.080.
 6. Ogłoszenie wyników kwalifikacji do sekcji tłumaczeniowej ustnej 18 września 2018 r. na stronie internetowej ILS.

 


 

Procedura rekrutacji:

Rekrutacja odbywa się poprzez uniwersytecki system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK):
https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=show&kierunek=LS&kategoria=studia_2&aktywne=&system_studiow=1&k_filtr=Z_STD

W systemie IRK są szczegółowo opisane:

 • zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomami polskimi (zarówno z ILS jak i z innych kierunków studiów i uczelni);
 • zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomami zagranicznymi;
 • terminy składania dokumentów i inne szczegółowe wymagania.

Każdy kandydat wybiera specjalność studiów: tłumaczeniową lub nauczycielsko-tłumaczeniową, przy czym osoby, które nie posiadają uprawnień do nauczania dwóch języków obcych, mogą wybrać wyłącznie specjalizację tłumaczeniową. Możliwość ewentualnego uzupełniania różnic programowych związanych z uprawnieniami pedagogicznymi będzie rozpatrywana w trybie indywidualnym (lista różnic programowych – plik pdf)

Absolwenci specjalizacji tłumaczeniowej uzyskują dyplom magistra lingwistyki stosowanej w zakresie dwóch wybranych języków (B i C), zaś absolwenci specjalizacji nauczycielsko-tłumaczeniowej uzyskują dyplom magistra lingwistyki stosowanej w zakresie dwóch wybranych języków (B i C) ORAZ uprawnienia do nauczania tych języków we wszystkich placówkach oświatowych.

Lista dokumentów wymaganych do podjęcia studiów: http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/wymagane-dokumenty/

Kandydaci, którzy jako dokument potwierdzający znajomość któregoś z języków zadeklarowali certyfikat językowy, powinni dołączyć także i ten dokument.

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi informacjami w IRK.
(Dane w IRK zostały zatwierdzone Uchwałą Senatu UW)

Ewentualne pytania w sprawie rekrutacji prosimy kierować do Pełnomocnika ds. Rekrutacji, pana mgra Jacka Stanaszka, adres mail: j.stanaszek(at)uw.edu.pl.