Niestacjonarne (zaoczne): Lingwistyka stosowana

Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana

Specjalności (do wyboru): tłumaczeniowa, nauczycielsko-tłumaczeniowa

Kierownik studiów: dr Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska (terminy dyżurów)

 

Są to dwuletnie studia niestacjonarne drugiego stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra lingwistyki stosowanej.

Studia przeznaczone dla absolwentów wszystkich typów studiów licencjackich, przy czym kandydaci na specjalizację nauczycielsko-tłumaczeniową muszą posiadać licencjat uwzględniający przedmioty kształcenia nauczycielskiego.

Każdy student studiów magisterskich Instytutu Lingwistyki Stosowanej studiuje jeden spośród trzech oferowanych języków obcych; oferta ILS obejmuje następujące języki: angielski, francuski i niemiecki.

Studia trwają 2 lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

  Absolwenci studiów magisterskich w ILS posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:
  1. Absolwent specjalności tłumaczeniowej posiada umiejętność przekładu w ramach dwóch języków, tj. języka polskiego i studiowanego języka obcego.
  2. Absolwent specjalności nauczycielsko-tłumaczeniowej posiada umiejętność przekładu w ramach dwóch języków, tj. języka polskiego i studiowanego języka obcego oraz uzyskuje uprawnienia do nauczania studiowanego języka obcego.
  3. Absolwent studiów magisterskich w ILS posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających bardzo dobrej znajomości języka obcego, w zależności od ukończonej specjalności, m. in., w charakterze tłumacza, nauczyciela, konsultanta, redaktora,  a także w zawodach pokrewnych, w których wymagana jest wiedza o komunikacji i praktyczna znajomość języków obcych.
Absolwenci studiów magisterskich w ILS znajdują zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych, biznesie, reklamie, mediach, wszelkiego typu szkołach, redakcjach i wydawnictwach, biurach tłumaczeń, instytucjach mających kontakty międzynarodowe, firmach zagranicznych bądź firmach polskich współpracujących z zagranicą etc. Wielu absolwentów ILS pracuje w najważniejszych instytucjach Unii Europejskiej.  

Instytut Lingwistyki Stosowanej kształci wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie przekładu, językoznawstwa, nauczania języków obcych i mediacji międzykulturowej.