Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Język a ideologia

 

Otwarte kolokwium Interdyscyplinarnego Forum Semantycznego WLS

„Język a ideologia” – 22.11.2019

Instytut Lingwistyki Stosowanej, Dobra 55, Warszawa, sala 01076

9.30 Otwarcie kolokwium: Zastępca Dyrektora ILS UW dr Agnieszka Leńko-Szymańska, Małgorzata Guławska-Gawkowska, Grzegorz Pawłowski

10.00-10.30 Urszula Topczewska Język czy dyskurs? Kilka uwag o przedmiocie badań politolingwistyki

10.30-11.00 Anna Just O polityce i politycznym zachowaniu w XVII wieku w świetle dzieł Macieja Dobrackiego

11.00-11.30 Anna Harbig Strategie dyskursywne w habsburskiej polityce językowej pod koniec XVIII wieku

11.30-12.00 Dominika Janus  Nekrolog i ideologia

12.00-12.30 Albert Guziak Wartościowanie językowe w komunikacji politycznej

12.30-13.00 Małgorzata Guławska-Gawkowska Metafory zdrowia i choroby w świetle wielkich ideologii

13.00-14.30 Przerwa obiadowa

14.30-15.00 Izabela Kujawa Język prawicowych populistów w narracji o świecie. Na przykładzie przemówień politycznych

15.00-15.30 Grzegorz Kowalski Metafora pojęcia NAUKA w brytyjskim dyskursie politycznym w latach 1960-tych i współcześnie

15.30-16.00 Agnieszka Wójcik Karnawalizacja w dyskursie politycznym

16.00-16.30 Przerwa kawowa

16.30-17.00 Agnieszka Kulczyńska Montaż telewizyjnej debaty politycznej jako narzędzie retoryczne

17.00-17.30 Tomasz Konik Tłumaczenie a ideologia – o wyborach tłumacza i/lub redaktora, świadomych i nie tylko

 

17.30 Zakończenie i podsumowanie

 

 

 

 

 

Skip to content