Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Narracje alternatywne i marginalizowane – czwarta edycja konferencji z cyklu Oblicza postpamięci [online]

 
Wszystkich zainteresowanych tematyką postpamięci zapraszamy do udziału w konferencji!
 
BEZPŁATNY dostęp będzie możliwy TYLKO po wcześniejszej rejestracji.
Prosimy o wybór kategorii: “UCZESTNIK BIERNY”
Rejestracja: https://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=286
Logowanie: https://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2logPanel=1&kid=286
 
 
 

Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

mają przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w czwartej edycji konferencji z cyklu 

Oblicza postpamięci

pt.

Narracje alternatywne i marginalizowane

która odbędzie się w dniach 22-23 października 2020 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1).

 

 

 Trzy dotychczasowe edycje konferencji poświęconej tematyce postpamięciowej spotkały się z dużym odzewem w polskim środowisku naukowym. Ich owocem są dwa numery tematyczne czasopisma „Politeja” (nr 35/2015 i 47/2017). Kolejny ukaże się w roku 2020.

Zainteresowanie przeszłością i pamięcią nie wygasa, sądzimy zatem, że warto podtrzymać tradycję krakowskich spotkań. Dlatego pragniemy ponownie zaprosić wszystkich badaczy zajmujących się tą problematyką do wspólnej dyskusji. Chcemy, aby – podobnie jak w poprzednich latach – konferencja miała charakter interdyscyplinarny, w związku z tym bardzo liczymy na udział reprezentantów różnych dziedzin: kulturoznawców, historyków, literaturoznawców, językoznawców, socjologów, psychologów, politologów, historyków sztuki, filmoznawców, teatrologów, architektów. Wzorem poprzednich lat nie zamierzamy ograniczać problematyki ani do następstw Zagłady, ani II wojny światowej, ani do kontekstu europejskiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przejawami pamięci traumy, która dotknęła całą generację, ujawniającymi się w postpokoleniu, zgodnie z definicją Marianne Hirsch – bez względu na to, jaki obszar geograficzny jest przedmiotem ich badań. Tym razem proponujemy skoncentrowanie się na tych wątkach narracji postpamięciowej, które bywają pomijane w oficjalnym dyskursie, są wobec niego komplementarne lub konkurencyjne. Zachęcamy do podjęcia prób odpowiedzi na następujące pytania: czy narracje marginalne bądź marginalizowane konsolidują jakieś specyficzne grupy społeczne? W jaki sposób i przez kogo mogą być wykorzystywane? W jaki sposób się przejawiają i w jakich okolicznościach? W jakim stopniu traumy przeszłości łączą, a w jakim dzielą członków społeczeństwa?

Planujemy publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii naukowej, zastrzegając sobie prawo wyboru tekstów do druku.

Z przyjemnością informujemy, że wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Paweł Próchniak.

 

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. Małgorzata Tryuk

Prof. dr hab. Tadeusz Paleczny

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Dr hab. Monika Banaś, prof. UJ

Dr hab. Andrzej Porębski, prof. UJ

Dr hab. Dariusz Juruś

Dr hab. Tomasz Łysak

 

Komitet organizacyjny:

Dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, prof. UW

Dr Barbara Weżgowiec

Mgr Anna Jamka – sekretarz konferencji – facesofpostmemory@gmail.com

Dr Paweł Plichta

 

Zgłoszenia:

Formularz rejestracji prosimy wypełnić do 29 lutego 2020 roku:

Formularz rejestracji

 

Opłata rejestracyjna:

400 PLN – pracownicy naukowi

300 PLN – doktoranci. W przypadku doktorantów prosimy o przesłanie na adres mailowy konferencji krótkiej rekomendacji od Opiekuna naukowego/Promotora.

Opłata obejmuje koszty uczestnika związane z konferencją, w tym: materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach, przerwy kawowe, lunch. Koszty noclegu uczestnicy pokrywają samodzielnie.

Szczegóły dotyczące wpłat zostaną podane po zakwalifikowaniu zgłoszeń.

 

Miejsce:

Konferencja odbędzie się online. Udział możliwy jedynie po wcześniejszej rejestracji.

 

Harmonogram:

Termin zgłoszeń i przesłania streszczenia: 29.02.2020

Informacja o przyjęciu referatu: 9.03.2020

Termin wnoszenia opłat konferencyjnych: 27.03.2020

Termin dostarczenia uczestnikom programu konferencji: 1.04.2020

Termin konferencji: 22-23 października 2020

Termin składania artykułów: 30.06.2020

Oblicza postpamięci 4 – Zaproszenie – 23-24.04.2020

Skip to content