Projekty badawcze i stypendia

Projekty międzynarodowe:
 • prof. dr hab. Małgorzata Tryuk – grant dydaktyczny Komisji Europejskiej European Masters in Conference Interpreting 2008-2009 oraz Parlamentu Europejskiego 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015
 • dr hab. Łucja Biel, dr Anna Jopek-BosiackaUnderstanding Justice, DG ds. Sprawiedliwości, Komisja Europejska (action grant JUST/2013/JCIV/AG/4000004684)
 • dr hab. Łucja Biel – Eurolect Observatory (Osservatorio sull’euroletto. Analisi interlinguistica e intralinguistica delle varietà giuridiche in contesto UE), Università degli Studi Internazionali di Roma, Włochy
 • dr hab. Łucja Biel, dr Anna Jopek-Bosiacka, dr Agnieszka BiernackaTraining Action for Legal Practitioners: Linguistic Skills and Translation in EU Competition Law, DG Konkurencja, Komisja Europejska (action grant), 2016-2018
 • dr Elżbieta Gajek, dr Agnieszka Szarkowska – LLP ClipFlair Foreign Language Learning through Interactive Revoicing and Captioning of Clips, 519085-LLP-1-2011-1-ES-KA2-KA2MP, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
 • dr Łukasz KumięgaDispositive Turn? Forschende Verortungen des Dispositiv-Begriffs, Instytut Pedagogiki Uniwersytet w Bielefeld, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • dr Agnieszka Szarkowska – Empirical evaluation of audiovisual translation: A new integrated approach, University of Trieste Research Fund
 • dr Agnieszka Szarkowska – Hybrid Broadcast Broadband for All, program ICT Policy Support Programme, Komisja Europejska
 • dr Agnieszka Szarkowska – Projekt Digital Television for All, program ICT Policy Support Programme, Komisja Europejska
Projekty krajowe kierowane przez pracowników ILS:
 • prof. dr hab. Zygmunt Saloni (kierownik) Słownik gramatyczny języka polskiego on-line, NCN.
 • dr hab. Łucja Biel (kierownik) Eurolekt – unijna odmiana języka polskiego i jej wpływ na polszczyznę urzędową, Sonata BIS, NCN, nr projektu 2014/14/E/HS2/00782
 • dr hab. Piotr Twardzisz (kierownik), Semantyka terminu ‘Europa Wschodnia’ i terminów pokrewnych w międzynarodowym dyskursie medialnym, grant NCN 2013/11/B/HS2/02852, OPUS 6, 2014-2016
 • dr Agnieszka Szarkowska (kierownik) Respeaking – proces, kompetencje, jakość, program Opus, NCN
 • dr Agnieszka Szarkowska (kierownik) Audiodeskrypcja do filmów zagranicznych, program Iuventus Plus, MNiSW
 • dr Agnieszka Szarkowska (kierownik) Napisy dla niesłyszących w telewizji cyfrowej, program Iuventus Plus, MNiSW
 • dr Agnieszka Szarkowska (kierownik) Audiodeskrypcja z syntezą mowy, MNiSW, nr projektu N N104 148038
 • mgr Wojciech Figiel (kierownik, opiekun naukowy prof. dr hab. M. Tryuk) Warunki pracy tłumaczy z dysfunkcją wzroku, Preludium, NCN
Projekty krajowe z udziałem pracowników ILS:
 • prof. dr hab. Anna Duszak (wykonawca) Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidiscyplinarne 0114/NPRH2/H11 /81/2012, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, kierownik prof. M. Czyżewski, Uniwersytet Łódzki, Konsorcjum Analiza Dyskursu
 • dr hab. Łucja Biel (wykonawca) Język wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej – (de)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego podczas tworzenia i transpozycji prawa Unii Europejskiej, NCN, kierownik dr A. Doczekalska, Akademia Koźmińskiego
 • dr Marta Kaźmierczak (wykonawca), Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności (projekt Instytutu Badań Literackich PAN pod kier. Włodzimierza Boleckiego; grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) 2011-2012
 • dr Janina Mołczanow (wykonawca), Iteracyjne i dwukierunkowe systemy akcentowe: polski i ukraiński, NCN, kierownik: dr hab. Beata Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski
 • dr Janina Mołczanow (wykonawca), Rola cech fonologicznych w fonotaktyce: Badanie struktury i przyswajania zbitek spółgłoskowych w językach słowiańskich i germańskich, NCN, kierownik: dr Paula Orzechowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Agnieszka Szarkowska (wykonawca) Sztuka współczesna dla wszystkich. Program Innowacje Społeczne, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Prestiżowe stypendia:
 • dr hab. Jarosław Pietrow – roczny staż naukowo-badawczy (2017/2018) na Uniwersytecie Tokijskim; temat badań: Próba kontrastywnego opisu gramatykalizacji w systemie składniowym języka japońskiego i języka polskiego
 • dr hab. Urszula Topczewska – stypednium DAAD na projekt “Prelokutionen”
 • dr Anna Fornalczyk  – stypendium badawcze Fundacji Kościuszkowskiej (Fellowship)
 • dr Łukasz Kumięga – stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START dla wybitnych młodych uczonych
 • dr Janina MołczanowLexical stress in Russian stem classes: evidence from acquired surface dyslexia, return fellowship, Humboldt Foundation
 • dr Janina Mołczanow – grant Fundacji Humboldta na pobyt badawczy na Uniwersytecie w Marburgu, projekt Przetwarzanie akcentu w zaburzeniach mowy pod kierunkiem Profesora Richarda Wiese
 • dr Michał B. Paradowski –  stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW 2013-2016
 • dr Agnieszka Szarkowska – stypendium Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship (H2020-MSCA-IF-2015), na realizację dwuletniego (2016-2018) projektu pt. „SURE – Exploring Subtitle Reading Process with Eyetracking Technology” w Centre for Translation Studies na University College London
 • mgr Małgorzata Tryba – stypendium Fundacji Stypendialnej Rządu Austriackiego [Stipendienstiftung der Republik Österreich]
 • Agnieszka Przybyła – diamentowy grant na projekt „Wytyczne dla polskiego modelu tekstu łatwego do czytania“ (easy-to-read)
 • Aleksandra Tomaszewska – diamentowy grant MNiSW na realizację projektu „Brukselizmy – mechanizmy powstawania, ewolucja, funkcje i asymilacja w polszczyźnie”