Language in Social Interaction.Język w Interakcji Społecznej.

logo_lsiRedaktorzy serii:

 • Urszula Okulska
 • Agnieszka Kulczyńska
 • Tomasz Konik

Redaktor techniczny:

 • Jan Wawrzyniak

Komitet naukowy:

 • Piotr Cap (Łódź)
 • Teresa Dobrzyńska (Warsaw)
 • Anna Duszak (Warsaw)
 • Jacek Fisiak (Poznań)
 • Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak (Poznań)
 • Barbara Kryk-Kastovsky (Vienna)
 • Tomasz P. Krzeszowski (Warsaw)
 • Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków)
 • Bożena Witosz (Katowice)

Adres: https://lsi.ils.uw.edu.pl